รู้เห็นว่าน้องชายคบหากับผู้หญิงสองคน เราจะผิดศีลไหม

วันที่ 22 กพ. พ.ศ.2564

รู้เห็นว่าน้องชายคบหากับผู้หญิงสองคน เราจะผิดศีลไหม

โยมถาม

             น้องชายคบหากับผู้หญิงสองคนพร้อมกัน ดิฉันรู้เห็นทุกอย่างแล้วช่วยปกปิดเพราะไม่สามารถทำอะไรได้เลย แบบนี้ดิฉันจะผิดศีลไหมคะ ดิฉันกลัวเวรกรรมตามทัน แล้วต้องไปเจอเหมือนกับที่ผู้หญิงสองคนนั้นเจอ...?

 

20521.jpg

พระอาจารย์ตอบ

                   เราไม่จำเป็นต้องพูดทุกเรื่องที่รู้ วาจาสุภาษิตที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ต้องประกอบด้วยองค์ห้า คือเรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงและเป็นประโยชน์ เรื่องจริงแต่ไม่มีประโยชน์ก็ไม่พูด

                   นอกจากนี้ ต้องพูดด้วยจิตเมตตา ด้วยความปรารถนาดีจริงๆ ต้องพูดด้วยคำพูดที่ไพเราะเข้าหูคนฟัง และพูดถูกกาลเทศะ

                   ในกรณีนี้ ถ้าพูดไปแล้วไม่มีประโยชน์ พูดไปแล้วเขาทะเลาะกัน แตกแยกกันมากขึ้น บางทีเราก็ได้แต่วางอุเบกขา พรหมวิหารธรรมถึงต้องมีสี่ข้อ ไม่ใช่มีแค่เมตตา กรุณา ต้องมีมุทิตาและอุเบกขาด้วย ถ้าเราไม่ได้มีส่วนในการสนับสนุน ไม่ได้มีใจยินดีด้วย เราก็ไม่เกี่ยว เป็นเรื่องของคู่กรณีเขา

เจริญพร

พระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0070561687151591 Mins