พจนานุกรม บาลี-ไทย ธรรมบท ภาค ๑-๔

วันที่ 13 มีค. พ.ศ.2564

พจนานุกรม บาลี-ไทย ธรรมบท ภาค ๑-๔

13-3-64-1-b1.jpg

 

แอพนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อศึกษาภาษาบาลีด้วยตนเองสำหรับ พระภิกษุ-สามเณร แม่ชี และประชาชนทั่วไป

รวบรวมศัพท์และวิเคราะห์ศัพท์
- ปิยโสภณ (ป.ธ.๙, M.A.) และ บุญสืบ อินสาร (ป.ธ.๙,พ.ม.,ศษ.บ.)

จัดทำโดย
- กองทุนปลูกรากแก้วศาสนทายาท วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก ร่วมกับ
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรืองศักดิ์ ปาลีคุปต์
ภาควิชานฤมิตศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


 

13-3-64-1-b2.jpg

 

13-3-64-1-b3.jpg

 

13-3-64-1-b4.jpg

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00079408486684163 Mins