พจนานุกรม บาลี-ไทย ธรรมบท ภาค ๑-๘

วันที่ 15 ตค. พ.ศ.2565

พจนานุกรม บาลี-ไทย ธรรมบท ภาค ๑-๘

15-10-65--app-b.jpg

กดเพื่อโหลดที่นี่

 

แอพนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อศึกษาภาษาบาลีด้วยตนเองสำหรับ พระภิกษุ-สามเณร แม่ชี และประชาชนทั่วไป

รวบรวมศัพท์และวิเคราะห์ศัพท์
- ปิยโสภณ (ป.ธ.๙, M.A.) และ บุญสืบ อินสาร (ป.ธ.๙,พ.ม.,ศษ.บ.)

จัดทำโดย
- กองทุนปลูกรากแก้วศาสนทายาท วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก ร่วมกับ
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรืองศักดิ์ ปาลีคุปต์
ภาควิชานฤมิตศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


 

15-10-65.JPG

 

 

 

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0017258842786153 Mins