เปลี่ยนศาสนาบาปไหม ?

วันที่ 20 พค. พ.ศ.2564

20-5-64-3-b.jpg

เจริญพร มีคุณโยมท่านหนึ่งถามมาว่า... 
พระอาจารย์คะ การเปลี่ยนศาสนาถือว่าบาปไหมคะ

           อยู่ตรงนี้คุณโยม ต้องบอกว่า ถ้าเมื่อใดเป็นสัมมาทิฎฐิ เมื่อนั้นจะบังเกิดบุญ
เมื่อใดเป็นมิจฉาทิฎฐิเมื่อนั้นก็เกิดบาป ถามว่าอะไรคือสัมมาทิฎฐิ มิจฉาทิฎฐิเอ่ย

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสสัมมาทิฎฐิพื้นฐาน ก็คือว่า จะต้องมีความเชื่อว่า ...
-พ่อเเม่มีพระคุณจริง
-โลกนี้โลกหน้ามีจริง
-บุญบาปมีจริง
-นรกสวรรค์มีจริง
-สมณพราหมณ์ ผู้ที่ปฎิบัติจนกระทั่งหมดกิเลสเเล้วมีจริง


          พูดง่ายๆว่า เชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีจริง พระอรหันต์มีจริงนั่นเอง

สิ่งเหล่านี้เป็นคุณธรรมพื้นฐาน เป็นสัมมาทิฎฐิพื้นฐาน 
 

          ถ้าเราเปลี่ยนความเชื่อ จากที่เดิมไม่เชื่อว่ามีบุญมีบาป
ไม่เชื่อว่าพ่อเเม่มีพระคุณ มีบางคน มีบางความเชื่อสอนอย่างนี้ว่า
พ่อเเม่ไม่มีพระคุณหรอกเเค่สนุกๆเเล้ว เราก็เกิดมาเนี่ย
เราสิทำให้พ่อเเม่ไม่เหงาเสียอีก ความเชื่อใดสอนอย่างนี้เเล้วล่ะก็
นั้นเป็นบาป ถ้าเปลี่ยนจากความเชื่ออย่างนั้นให้มาเชื่อใน
พระพุทธศาสนา เชื่อบุญ เชื่อบาป เชื่อพ่อเเม่มีพระคุณ
เชื่อโลกนี้โลกหน้า อย่างนี้ล่ะก็ได้บุญ

        เเต่ถ้าเปลี่ยนจากความเชื่อที่ถูกต้อง ที่เป็นสัมมาทิฎฐิไปเป็นมิจฉาทิฎฐิ
ไม่เชื่อนรกสวรรค์ ไม่เชื่อบุญบาป ไม่เชื่อพ่อเเม่มีพระคุณ
ไม่เชื่อพระพุทธเจ้า เเล้วล่ะก็อย่างนี้บาปเต็มๆเลย


เจริญพร

พระมหาสมชาย ฐานวุฑฺโฒ

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0022135337193807 Mins