ลักษณะพิเศษของพุทธมารดาขณะทรงครรภ์

วันที่ 07 มิย. พ.ศ.2564

7-6-64-2-b.jpg

ลักษณะพิเศษของพุทธมารดาขณะทรงครรภ์

              พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ว่า เมื่อพระองค์เป็นพระโพธิสัตว์จุติจากสวรรค์ชั้นดุสิตมาปฏิสนธิอยู่ในครรภ์พระมารดา แล้วเกิดมีลักษณะพิเศษอยู่ ๕ ประการ อาตมาเห็นว่าพวกเราควรจะรู้ เพื่อจะได้นำไปปฏิบัติสำหรับตนเองบ้าง และเพื่อเป็นหลักประกอบในกาลภายหน้า เมื่อมีบุญพอจะได้เลือกเกิดได้เต็มที่ ลักษณะพิเศษ ๕ ประการนั้นคือ

๑. พระมารดามีพระทัยที่จะรักษาศีล ๕ ให้บริสุทธิ์ยิ่งขึ้น พวกเราเคยคิดไหมว่า ขณะที่เราอยู่ในครรภ์ ถ้าแม่ของเรากินเหล้าเช้า เย็น แถมสูบบุหรี่อีกด้วย เราจะเป็นอย่างไรกัน คงจะเป็นขี้เมาตั้งแต่อยู่ในท้องแม่แหละนะ เมามาตลอด ๙ เดือน ๑๐ เดือน พอคลอดออกมารูปร่างหน้าตาคงดูไม่ได้เลย อาจจะไม่สมประกอบทั้งร่างกายและจิตใจ หรืออาจจะแท้งออกมาเสียก่อน การที่แม่ไม่มีศีล ก็ฟ้องว่าลูกในครรภ์มีบาปติดมาจากชาติที่แล้วเต็มที่เลย ชาติที่แล้วคงก่อเวรไว้เยอะ แม่เขาจึงไม่ถนอมครรภ์

              สำหรับพระพุทธมารดานั้น พื้นใจเดิมก็รักษาศีลอยู่เป็นปกติแล้ว ครั้นทรงครรภ์ ซึ่งมีพระทัยจะรักษาศีลให้บริสุทธิ์ผุดผ่องยิ่งขึ้น ถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็ต้องว่า บุญลูกกับบุญแม่ผสมผสานเป็นอันหนึ่ง อันเดียวกัน แม่จึงมีใจอยากจะประคบประหงมลูกมากขึ้น

               แม่บางคนตามธรรมดาก็มีจิตใจดี พอตั้งครรภ์กลับเปลี่ยนเป็นโหดเหี้ยมก็มี อยากจะกินปลาสด ๆ อยากจะกินเลือดสด ๆ อย่าง เช่น มเหสีของพระเจ้าพิมพิสาร พอตั้งครรภ์มีอาการแพ้ท้อง ก็อยาก จะกินเลือดจากพระศอของพระเจ้าพิมพิสาร โอ้โฮ...อย่างนี้ต้องเรียกว่า ลูกยักษ์มาเกิด มีบาปติดตัวมาเยอะ บีบคั้นใจแม่ให้วิปริตไปอย่างนั้น

 

๒. พระมารดาไม่มีความคิดเจือด้วยกามคุณเลย คือความรู้สึกทางเพศหมดไปจากใจ อย่างนี้ก็ฟ้องว่าแม่ก็ใจสูงลูกก็ใจสูง ไม่ได้เกิดมาเพื่อแสวงหาความเอร็ดอร่อยจากการเสพกาม ไม่ใช่คนมักมาก ในกามคุณ เพราะฉะนั้น โอกาสที่ครรภ์ของมารดาจะถูกกระทบกระเทือนก็หมดไป

 

๓. ลาภเกิดกับพระมารดา พูดง่าย ๆ ก็คือ พอใคร ๆ รู้ว่าพระมารดาทรงครรภ์ คนทั้งบ้านทั้งเมืองก็พากันดีอกดีใจ ของขวัญต่าง ๆ ก็หลั่งไหลมาจากทั่วทุกสารทิศเลยทีเดียว

              เมื่อครั้งสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถของเราทรงครรภ์ พอข่าวแพร่ออกไป ประชาชนก็ดีใจกันทั้งบ้านทั้งเมือง จากนั้นมาก็มีผู้นำของขวัญต่าง ๆ มาทูลเกล้าฯ ถวายมากมาย พวกเราเองก็เช่นกัน แต่บุญก็เป็นไปตามส่วน แม่บางคนพอตั้งครรภ์ปั๊บก็มีลาภมากมาย ได้รับของขวัญจากญาติพี่น้องเพื่อนฝูงไหลมาเทมาไม่หยุดหย่อน ธุรกิจในครอบครัวก็พลอยเจริญรวดเร็วอย่างไม่น่าเป็นไปได้ คนรอบข้างต่างก็พากันเอาอกเอาใจปรนนิบัติอย่างดี 

              แต่บางคนเกิดมาในภาวะที่กิจการค้าของแม่กำลังจะล้มละลาย เมื่อแม่เริ่มตั้งครรภ์ก็มีแต่ความกังวลใจไม่เป็นสุข หรือเด็กที่เกิดมาใน ขณะที่บ้านเมืองอยู่ในภาวะสงคราม คนพวกนี้เกิดมาพร้อมกับมีบาปติดตัวมาก จึงต้องได้รับความกระทบกระเทือนตั้งแต่ยังอยู่ในท้องแม่ ต้องเกิดมาในสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีเช่นนั้น

 

๔. พระมารดาทรงมีสุขภาพแข็งแรง พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตรัสเล่าต่อไปอีกว่า ขณะที่ทรงครรภ์พระมารดาของพระองค์ทรงมี สุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่ป่วยไข้ แถมยังทรงมองเห็นพระองค์นั่งขัดสมาธิอยู่ในพระครรภ์อย่างชัดเจนอีกด้วย ตรงนี้สำคัญ สำหรับพวกเรานะ ได้แต่นอนขดตัวกลมอยู่ในท้องแม่ แม่เองก็ไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาตนเอง ต้องอาศัยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีช่วยถ่ายเอ็กซเรย์มาให้ดู แต่พระมารดาของพระโพธิสัตว์ ทรงเห็นพระโอรสได้ชัดเจน ด้วยพระองค์เอง นี่ก็ด้วยกำลังบุญอีกเหมือนกัน

 

๕. พระโพธิสัตว์อยู่ในครรภ์ครบ ๑๐ เดือนพอดี เมื่อประสูติจากครรภ์พระมารดา พระองค์จึงมีพระวรกายสมบูรณ์เต็มที่ เหมาะแก่การทำความดีต่อไปทุกรูปแบบ ถึงเวลาคลอด ก็คลอดง่าย เพราะได้ลักษณะมหาบุรุษ พระมารดาของพระองค์ประทับยืนคลอดด้วย พอประสูติปุ๊บก็ทรงพระดำเนินได้ถึง ๗ ก้าว ผิดกับพวกเราบางคน อยู่ในท้องแม่ได้เพียง ๗-๘ เดือน ก็คลอดออกมาแล้ว ถึงจะรอดชีวิตมาได้ แต่ร่างกายก็ไม่สมบูรณ์ จะทำสิ่งใดก็พอทำได้ตามอัตภาพ ถ้าเปรียบกับผลไม้ก็เรียกว่า ยังบ่มไม่ทันสุกก็นำมารับประทาน รสชาติก็ไม่อร่อย

                จากที่กล่าวมาแล้วนี้ คงจะพอเข้าใจแล้วว่า การเกิดและวันเกิดของแต่ละคนมีผลทางด้านสภาวะร่างกายและจิตใจทั้งของตนเอง ของพ่อแม่ ของเพื่อน และของผู้ร่วมสกุลได้อย่างไร คนที่มีบุญมาก ๆ การเกิดของเขายังมีผลไปถึงระดับประเทศชาติอีกด้วย โดยเฉพาะอย่าง ยิ่ง ในยุคที่มีการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช การประสูติของพระโอรสพระธิดาจะมีผลต่อประชาชนเป็นล้าน ๆ ทีเดียว ตัวอย่าง เช่น ในประเทศจีนสมัยโบราณ เพียงแค่การตั้งครรภ์ของพระมเหสี ก็มีผลต่อประชาชนเป็นร้อย ๆ ล้านแล้ว ครั้นเมื่อพระโอรสหรือพระธิดาประสูติ จะยิ่งมีผลต่อประชาชนสูงขึ้นขนาดไหน ก็ลองจินตนาการกันดูเถิด

               ในวันเกิดของคนบางคน อาจจะมีเหตุการณ์ประหลาดอัศจรรย์เกิดขึ้น ซึ่งจะมีผลต่อเนื่องถึงบุคคลรอบข้างก็ได้ ถ้าเราสังเกตให้ดีก็จะ ได้คิด แต่ถ้าไม่ได้สังเกตก็จะไม่ได้คิด

               หลวงพ่อธัมมชโยเคยเล่าให้ฟังว่า ก่อนที่ท่านจะเกิดนั้น ญาติฝ่ายโยมพ่อกับโยมแม่ไม่ถูกกันเลย ทั้งสองฝ่ายต่างก็ไม่ยอมไปมา หาสู่กัน ครั้นเมื่อวันที่ท่านเกิด ญาติผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายต่างก็ดีใจที่ได้หลาน ต่างพากันมาเยี่ยมหลาน แล้วก็เลยได้กลับมาคืนดีกันในวันนั้น เอง ทั้ง ๆ ที่โกรธเคืองกันมานาน นับว่าหลวงพ่อธัมมชโยท่านมีบุญมาก อำนาจบุญของท่านทำให้ญาติทั้งสองฝ่ายได้คิด เลิกโกรธขึ้งกัน และถือ เอาฤกษ์วันที่ท่านเกิดเป็นวันชุมนุมญาติทั้งสองฝ่าย

               ที่กล่าวมานี้ ถึงแม้จะเป็นเรื่องธรรมดาตามธรรมชาติ แต่คนทั่วไปมักไม่ค่อยได้สังเกต ศาสนาอื่นก็ไม่มีกล่าวเอาไว้ มีแต่ในพระพุทธศาสนาเท่านั้นที่กล่าวไว้อย่างละเอียดลออ

จากหนังสือ วันเกิด

คุณครูไม่เล็ก

 Total Execution Time: 0.0086573839187622 Mins