เมื่อไรไม่ควร

วันที่ 16 กย. พ.ศ.2564

16-9-64-1-b.jpg

เมื่อไรไม่ควร
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สมัยที่ไม่ควรบำเพ็ญเพียร ๕ ประการนี้ คือ
๑. ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นคนเเก่ ถูกชราครอบงำ
๒. ภิกษุเป็นผู้อาพาธ ถูกพยาธิครอบงำ
๓. สมัยที่มีข้าวเเพง ข้าวเสียหาย มีบิณฑบาตรหาได้ยาก
๔. สมัยที่มีภัย มีความกำเริบในป่าดง ชาวชนบทพากันขึ้นยานพาหนะอพยพไป
๕. สมัยที่สงฆ์เเตกกัน
สมยสูตร มก. เล่ม ๓๖ หน้า ๑๒๙

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.031239966551463 Mins