โอวาทปีใหม่..เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย

วันที่ 02 มค. พ.ศ.2565

1-1-65-1-b.jpg

 

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๕

“...ตลอดปีที่ผ่านมาจนกระทั่งถึงวันปีใหม่นี้
ขอให้ทุกคนสำรวจตนเองให้มากยิ่งขึ้น หากใครยังมีข้อบกพร่อง
ในการฝึกตัว ยังสร้างบารมีไม่เต็มกำลัง
ก็ขอให้รีบปรับปรุงแก้ไขตนเอง ส่วนใครที่มีข้อดี
ทำดีเป็นที่ยอมรับของหมู่คณะอยู่แล้ว
ก็ขอให้รักษาความดี และทำดีให้ยิ่งๆขึ้นไป
ปีใหม่นี้ เป็นต้นไป ซึ่งอายุของเราก็จะเพิ่มขึ้นอีก ๑ ปี
พวกเราจะต้องตั้งใจสร้างบุญบารมี ให้ดียิ่งกว่าปีที่ผ่านๆมา
สิ่งใดจะเป็นทางมาแห่งบุญ เราจะทำทุกๆบุญ
จะไม่ตกบุญเลย ทั้งทาน ศีล ปฏิบัติธรรมเจริญภาวนา ให้ยิ่งๆขึ้นไป
ให้อธิษฐานเป็นผังสำเร็จ ให้บุญของเราไปรื้อผังจน สร้าง "ผังรวย"
ติดไปทุกภพทุกชาติ ตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม...”

 

พระครูสังฆรักษ์รังสฤษดิ์ อิทฺธิจินฺตโก
เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0024094502131144 Mins