ไก่บอกเวลา

วันที่ 22 มิย. พ.ศ.2547

 

เมื่อโอกาส
คนเช่นกัน
เหมาะกาลก่อน
จะพูดจา
ยามถึง
ดูไก่
ปราศรัย
ดูจังหวะ
ไก่จึงขัน
เอาไว้สอน
ไม่เสียการฯ
แต่ละตอน
 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0019438862800598 Mins