สมาธิทำให้เกิดปัญญา

วันที่ 12 เมย. พ.ศ.2565

m612x918%20%286y%29.jpg

สมาธิทำให้เกิดปัญญา
จะทำให้เราสามารถวินิจฉัย
หรือคาดการณ์ต่างๆ ได้ถูกต้อง
จะคิด จะพูด จะทำอะไร
เมื่อตั้งอยู่บนฐานของใจที่สบาย
ความสำเร็จก็จะเกิดขึ้นง่าย

-คุณครูไม่ใหญ่-

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0035155812899272 Mins