ช่วงที่นั่งสมาธิมาก...

วันที่ 13 เมย. พ.ศ.2565

m612x918%20%285e%29.jpg

ช่วงที่นั่งสมาธิมาก...
จะทำให้บุญเก่า
มีโอกาสส่งผลได้ง่าย
เปิดโอกาสให้บุญเก่า
มาเชื่อมบุญใหม่ได้ง่าย
จึงทำให้มีอุปสรรคน้อย

-คุณครูไม่ใหญ่-

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0011964678764343 Mins