ต้องรู้จักแสวงหาบุญ

วันที่ 29 กพ. พ.ศ.2567

29-2-67-2b.jpg

ต้องรู้จักแสวงหาบุญ
เพราะเรามีเวลา
อยู่ในโลกนี้จํากัดมาก ๆ
อย่าประมาทชะล่าใจว่า
เราทําบุญมามากแล้ว
เพราะจริง ๆ แล้ว
เราก็ยังทำได้ไม่เท่าไร
เดี๋ยวก็จะหมดเวลาอีกแล้ว
จะหมดตอนไหนก็ไม่รู้
-ทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่-

 

29-2-67-1b.jpg

หาสมุดจดบันทึกส่วนตัว
วันนี้สติกับสบายของเรา
ไปด้วยกันกี่ครั้ง กี่นาที
กี่ครั้งต่อหนึ่งรอบ
เราจดส่วนตัวของเรา
ถ้าท่าได้อย่างนี้
คืนนี้ก็สมหวังแล้ว
-ทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่-

 

29-2-67-3b.jpg
ระเบิดเวลามีอยู่ในตัวของเราทุกคน
จะระเบิดตอนไหนไม่รู้
อย่าลืมสั่งสมบุญให้เยอะ ๆ
บุญทุก ๆ บุญ อย่าตกอย่าหล่น
แล้วก็ปฏิบัติธรรมะ
ให้พบพระธรรมกายให้ได้
ชีวิตถึงจะปลอดภัยและมีชัยชนะ
-ทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่-

 

29-2-67-4b.jpg
ปัญญามีเท่ากันทุกคน
แต่เอามาใช้ไม่เท่ากัน
ใครเอามาใช้ได้มากก็ฉลาดมาก
ใครเอามาใช้ได้น้อยก็ฉลาดน้อย
-ทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่-

 

29-2-67-5b.jpg
ตอนสุดท้ายของชีวิต
ก่อนจะละโลกไปสู่ปรโลก
เขาตัดสินกันด้วยบุญบาป
ชิงช่วงช่วงชิงกันตรงนั้น
ไม่ได้ตัดสินว่า....
ใครมีวุฒิการศึกษาสูง
มีฐานะร่ำรวย หรือยากจน
ชาติตระกูลสูงหรือต่ำ
มีพวกพ้องบริวารเป็นอย่างไร
เขาไม่ได้ตัดสินกันตรงนั้น
-ทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่-

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0067107359568278 Mins