ชีวิตในโลกมนุษย์มันสั้น

วันที่ 28 กพ. พ.ศ.2567

28-2-67-5-b.jpg

ชีวิตในโลกมนุษย์มันสั้น
ไม่มีนิมิตหมายว่า
เราจะละโลกเมื่อไร ที่ใด
ด้วยอาการอย่างไร
ดังนั้นเราต้องสั่งสมบุญเอาไว้มาก ๆ
และพร้อมเสมอที่จะเดินทางไปสู่ปรโลก
-ทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่-

 

 

28-2-67-4-b.jpg
พระโพธิสัตว์
ไม่อิ่มในการสร้างบารมี
แม้เศรษฐกิจจะตกต่ำ
ก็ให้ตกต่ำเฉพาะเศรษฐกิจ
แต่อย่าให้ใจของเราตกต่ำ
โดยไม่สร้างบารมี
เราต้องยกใจของเราให้สูงส่ง
ด้วยการสวนกระแส
-ทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่-

 

 

28-2-67-3-b.jpg
เราต้องทำประวัติศาสตร์ชีวิตอนาคตให้ดี
ด้วยการทําปัจจุบันให้ดีกว่าดีที่สุด
เพื่อความปลื้มใจในภพชาติต่อไป
เมื่อระลึกย้อนหลังกลับมา
จะได้เห็นแต่ภาพชีวิตที่งดงาม
-ทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่-

 

 

28-2-67-2-b.jpg
เราจะต้องสั่งสมบุญเอาไว้ให้มาก ๆ
และพร้อมเสมอที่จะ
เดินทางไปสู่ปรโลก
ถ้าเราได้สั่งสมบุญเอาไว้
แม้ตายอย่างกะทันหัน
โดยอุบัติเหตุก็ตาม
เดี่ยวกระแสบุญก็จะพาเรา
ไปสู่ภพภูมิอันประเสริฐ
ตามกำลังบุญของเรา
-ทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่-

 

 

28-2-67-1-b.jpg
วิธีเตรียมตัวตายที่ดีที่สุด
คือสั่งสมบุญทุกบุญให้ตลอดต่อเนื่อง
ในตอนที่ยังแข็งแรงอยู่
แล้วตามระลึกนึกถึงบุญ
ที่ได้กระทําเอาไว้
จนเคยชิน จนติดเป็นนิสัย
ก็จะทําให้ใจผ่องใสได้
-ทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่-

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.009218168258667 Mins