22 เมษายน 2565   คุ้มครองโลกที่แท้จริง

วันที่ 22 เมย. พ.ศ.2565

22 เมษายน 2565   คุ้มครองโลกที่แท้จริง

                จุดเริ่มต้นของวันคุ้มครองโลก เกิดจากคนชั้นนำของโลก โดยเริ่มต้นจากอเมริกา ซึ่งตอนนั้นถือว่าเทคโนโลยี เศรษฐกิจทุกอย่างก็เป็นผู้นำของโลก เริ่มเห็นว่าพอเทคโนโลยีพัฒนาไปมากขึ้น คนมากขึ้น

                 การใช้ทรัพยากรธรรมชาติก็มากขึ้น ป่าไม้ถูกรุกทำลาย น้ำเสีย อากาศเสีย ถ้าปล่อยให้เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆ ต้องไม่ดีแน่ โลกจะไปไม่รอด และมนุษย์ก็จะอยู่ไม่เป็นสุขจึงได้เริ่มรณรงค์ให้คนเห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อม ว่าเราทุกคนต้องช่วยกัน เราอยู่ร่วมกันบนโลก ต้องช่วยคุ้มกันดูแลโลกด้วย

11111.jpg

                 ต่อมาได้รณรงค์จนกระทั่งคนเห็นความสำคัญมากขึ้นๆ และจุดสำคัญคือ วันที่ 22 เมษายน เขาสามารถปลุกคนอเมริกาให้ลุกขึ้นมาชุมนุมกัน กระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวเรื่องสิ่งแวดล้อมครั้งใหญ่ได้ถึง 20 ล้านคน จึงถือวันที่ 22 เมษายน ปี 2513 เป็นวันเริ่มต้นของวันคุ้มครองโลก

                  จนกระทั่งรัฐบาลอเมริกาออกกฎหมาย และมีการจัดตั้งสำนักงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติขึ้นมา และขยายไปทั้งโลก จนกระทั่งสหประชาชาติ (UN) ก็ได้กำหนดให้วันที่ 22 เมษายน ของทุกปีเป็นวันคุ้มครองโลก (Earth Day) ที่มาของวันคุ้มครองโลก จึงมาจากสิ่งแวดล้อมโลก เราต้องมาช่วยกันดูแลโลก เราจะได้อยู่ในโลกนี้อย่างเป็นสุข

ความสำคัญของวันคุ้มครองโลก

                  เขาเริ่มต้นวันที่ 22 เมษายน ซึ่งเผอิญตรงกับวันคล้ายวันเกิดของพระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโยพอดี และก็เริ่มในปี 2513 ซึ่งก็มาพอดีกับปีที่มีการขุดดินก้อนแรกสร้างวัดพระธรรมกาย คือเมื่อมาฆบูชา กุมภาพันธ์ ปี 2513 หลังจากนั้น ถัดมาแค่ 2 เดือนก็เกิดวันคุ้มครองโลก

22222.jpg

คุ้มครองโลกที่แท้จริงเราทำได้อย่างไร

                  จริงๆ เราจะพบว่า การจะคุ้มครองโลกได้จริงๆ นั้น โลกทางกายภาพมีความสำคัญ นั่นคือที่มาของคำว่า Earth Day ซึ่งจริงๆ แล้วถ้าจะให้คุ้มครองโลกทางกายภาพได้ มันต้องเริ่มจากใจ สำคัญที่ใจมนุษย์ ถ้าใจมนุษย์เร่าร้อน ด้วยความโลภ โกรธ หลง เมื่อไหร่ "ยากที่จะคุ้มครองโลกภายนอกให้เป็นสุข"

การคุ้มครองโลกต้องเริ่มต้นที่ใจคน

                   เมื่อเราจับประเด็นได้อย่างนี้ว่า "การคุ้มครองโลกต้องเริ่มที่ใจคน" จากนั้น "สิ่งแวดล้อม ดิน อากาศ ฟ้า" ก็จะดีตามใจเราไปหมด รวมทั้งมนุษย์ และสัตว์ทั้งหลายก็จะอยู่ร่วมกันอย่างผาสุก เพราะไม่เบียดเบียนกัน

                   ถ้าแก้ที่ใจได้ ก็จะแก้ไขได้ทุกเรื่อง ดังนั้น พอถึงวันที่ 22 เมษายน หลวงพ่อธัมมชโยจึงเน้นว่าวันที่ 22 เมษายนเป็นวันคุ้มครองโลก ต้องเป็นวันที่เรามาสร้างบุญกัน คือ ให้ทาน รักษาศีล และเจริญภาวนา

ถ้าอยากทำความดีให้กับโลกในวันคุ้มครองโลกนี้บ้าง ควรทำอย่างไร


                   การปฏิบัติธรรมกับป่ามีความสัมพันธ์กันมาก สังเกตได้จากสถานที่ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระพุทธเจ้าล้วนแต่เกิดขึ้นในป่าทั้งสิ้น เหตุการณ์สำคัญของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าล้วนแต่เกิดขึ้นในป่า

                   เพราะฉะนั้น การปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนากับป่าใกล้ชิดกันมาก พระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโยก็มีความรักต่อต้นไม้มาก วัดพระธรรมกายเดิมเป็นทุ่งนาโล่ง ไม่มีต้นไม้ มีแต่ต้นหญ้า หลวงพ่อธัมมชโยปลูกต้นไม้ขึ้นมาทีละต้น

                   ซึ่งเมื่อเริ่มต้นปลูกใหม่ๆ ก็ปลูกยาก เพราะเป็นดินเปรี้ยว ต้องใช้ปูนขาวมาใส่เพื่อลดความเป็นกรด กว่าจะปลูกให้เติบโตมาทีละต้นๆ ท่านเห็นภาพการเจริญเติบโตของต้นไม้ จึงมีความรักต่อต้นไม้ทุกต้น

33333.jpg

โลกจะได้รับการคุ้มครองได้จริงๆ อย่างไร

                  การทำสมาธิคือการเอาใจเราเองมาหยุดมานิ่ง ไม่คิดฟุ้งซ่าน ใจเรามีธรรมชาติคล้ายลิง ใน 1 ชั่วโมง หรือแม้แต่ใน 1 นาที สามารถคิดได้หลายเรื่อง ใจกระโดดไปเรื่อยๆ การทำสมาธิคืออย่าให้ใจเรากระโดด ให้นิ่งๆ อยู่เรื่องเดียว และนิ่งอยู่กับเรื่องที่ดี เป็นสัมมาสมาธิ คือเอาใจมาหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกาย คือให้อยู่ในตัว อย่าเอาใจไปนอกตัว ตรงฐานที่ตั้งของใจ ที่ศูนย์กลางกายฐานที่ 7

                   นตฺถิ สนฺติ ปรมํ สุขํ ความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี คือความสุขจากสมาธิมันเลิศกว่าความสุขอย่างอื่น เช่น การไปรับประทานอาหารอร่อยๆ การไปดูหนัง ฟังเพลงเพราะๆ รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส ที่เราเองพึงพอใจ

                   เราจะพบว่าความสุขที่เกิดจากสิ่งเหล่านี้สู้ความสุขที่เกิดจากสมาธิไม่ได้เลย สุขจากสมาธิเป็นสุขอิ่ม เย็น สบาย ใจชุ่มเย็น ใจขยายไปทั้งโลก มีความรู้สึกรักเพื่อนมนุษย์ รักชีวิตอื่น รักสิ่งแวดล้อม รักธรรมชาติ ใจอ่อนโยน นุ่มนวล เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับธรรมชาติรอบตัว เป็นความสุขที่ปราณีตกว่าความสุขทางเหนือหนังมังสาภายนอก

44444.jpg

                  พอความสุขภายเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่ เราได้รับการคุ้มครองแล้ว โลกก็จะได้รับความคุ้มครอง คนที่มีใจแบบนี้จะไม่เป็นภัยต่อโลก ไม่เป็นภัยกับใคร มีแต่จะนำความสงบร่มเย็นให้เกิดขึ้นกับทุกคน กับสังคม และนำสิ่งดีๆ มาให้กับโลก ใจหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายเมือไหร่ นั่นแหละคือ การคุ้มครองตัวเรา และคุ้มครองโลกที่แท้จริง

เพราะความสงบที่แท้จริง ต้องเริ่มจากภายใน ถ้าภายในสงบ ภายนอกก็สงบ

เจริญพร

พระมหาสมชาย ฐานวุฑฺโฒ

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010263164838155 Mins