วัฒนธรรมชาวพุทธ หมวดการทำความสะอาดภาชนะ

วันที่ 05 กค. พ.ศ.2565

วัฒนธรรมชาวพุทธ  หมวดการทำความสะอาดภาชนะ

วัฒนธรรมชาวพุทธ

หมวดการทำความสะอาดภาชนะ

หัวใจสำคัญของการทำความสะอาดภาชนะ
        ๑. ทำความสะอาดจากด้านในออกด้านนอก
        ๒. กดและถูไปในทิศทางเดียวกัน

อุปกรณ์ที่ใช้
        ๑. กระดาษทิชชูหรือกระดาษหนังสือพิมพ์เก่า
        ๒. ฟองนํ้าเซลลูโลส
        ๓. นํ้ายาล้างจาน
        ๔. กะละมังหรืออ่างล้างจาน
        ๕. ผ้าแห้งสำหรับเช็ดจาน

ขั้นตอนการล้างภาชนะ
        ๑. เช็ดภาชนะด้วยกระดาษเพื่อขจัดเศษอาหาร และคราบมัน
        ๒. ล้างนํ้าธรรมดา กดและถูด้วยฟองนํ้า
        ๓. ล้างด้วยน้ำยาล้างจานกดและถูด้วยฟองนํ้าจากข้างในออกข้างนอก
        ๔. ล้างนํ้าธรรมดาอีก ๒ ครั้งด้วยฟองนํ้า
        ๕. เช็ดด้วยผ้าสะอาด แล้วผึ่งลม
        ๖. ทำความสะอาดอ่างล้างภาชนะ แล้วควรไว้

อานิสงส์การล้างภาชนะ
        ๑. ทำให้จิตใจใสสะอาด
        ๒. เป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาของผู้พบเห็น
        ๓. เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย
        ๔. ผิวพรรณวรรณะผ่องใส วิมานสว่างไสว
        ๕. ทำให้เป็นคนละเอียด รอบคอบ และรักความสะอาด
        ๖. เข้าถึงธรรมะได้โดยง่าย

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0014012853304545 Mins