วัฒนธรรมชาวพุทธ หมวดการทำความสะอาดห้องน้ำ

วันที่ 06 กค. พ.ศ.2565

วัฒนธรรมชาวพุทธ

หมวดการทำความสะอาดห้องน้ำ

หัวใจสำคัญของการทำความสะอาดห้องน้ำ
       ๑. ทำความสะอาดจากบนลงล่างและด้านในออกด้านนอก
       ๒. ทำความสะอาดในบริเวณที่ยากก่อน เช่น ตามซอกมุมก่อน
       ๓. เช็ดถูไปในทิศทางเดียวกัน
       ๔. ใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับวัสดุและเนื้องาน

วัฒนธรรมชาวพุทธ  หมวดการทำความสะอาดห้องน้ำ

อุปกรณ์ที่ใช้
       ๑. แปรงเตารีด                 ๒. ถุงมือยาง
       ๓. ผ้าเช็ดฝาผนัง              ๔. ฟองน้ำเซลลูโลส
       ๕. แปรงสีฟัน                   ๖. นํ้ายาล้างห้องนํ้า
       ๗. ไม้กวาดทางมะพร้าว     ๘. ถังและขันน้ำ

วัฒนธรรมชาวพุทธ  หมวดการทำความสะอาดห้องน้ำ

วิธีการขัดห้องนํ้า
       ๑. ปัดกวาดฝุนและหยากไย่บนเพดานห้องนํ้าด้วยไม้กวาด
       ๒. เช็ดฝาผนังทุกด้าน
       ๓. ล้างขันนํ้าและถังด้วยผ้าชุบนํ้ายาทั้งด้านใน และด้านนอกเพื่อขจัดคราบสกปรก
       ๔. ราดนํ้ายาลงบนพื้นให้ทั่วแล้วขัดพื้นด้วยแปรงเตารีด อย่าใช้แปรงลวดเพราะจะทำให้เป็นรอย
       ๕. ขัดโถส้วมด้วยฟองนํ้าเซลลูโลสชุบนํ้ายา (อย่าลืมใส่ลุงมือป้องกันเชื้อโรค)
       ๖. ทำความสะอาดร่องระบายนํ้า ด้วยแปรงเตารีด หรือไม้กวาดทางมะพร้าว เพื่อขจัดคราบตะไคร่นํ้าที่มักเกิดชื้น และกำจัดสิ่งอุดตันเพื่อไห้นํ้าระบายได้ดี

มาทำความสะอาดอุปกรณ์กันเถอะ

วัฒนธรรมชาวพุทธ  หมวดการทำความสะอาดห้องน้ำ


       ๑. ทำความสะอาดแปรงเตารีด โดยใช้แปรงสีฟันขัดขนแปรง(ดังรูป๑)

วัฒนธรรมชาวพุทธ  หมวดการทำความสะอาดห้องน้ำ

       ๒. ทำความสะอาดถุงมือยางทั้งด้านในและด้านนอก แล้วนำไปผึ่งลมไม่ควรตากแดดจะทำให้ถุงมือยางชำรุดได้ง่าย (ดังรูป ๒)

วัฒนธรรมชาวพุทธ  หมวดการทำความสะอาดห้องน้ำ


       ๓. ทำความสะอาดฟองนํ้าเซลลูโลสโดยหยอดนํ้ายา และขยี้จากขอบนอกเข้าสู่ตรงกลาง และอย่าลืมล้างมือและเท้าให้สะอาดทุกครั้ง หลังเสร็จงานเพื่อป้องกันเชื้อโรค (ดังรูป ๓)


อานิสงส์ของการล้างห้องนํ้า
       ๑. ทำให้จิตใจผ่องใส
       ๒. ลดทิฐิมานะ
       ๓. ทำให้ผิวพรรณวรรณะผ่องใส
       ๔. ทำให้เป็นคนละเอียด รอบคอบ ช่างสังเกต
       ๕. วิมานสว่างไสว
       ๖. เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย
       ๗. เป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาของผู้พบเห็น
       ๘. ทำให้เข้าถึงธรรมะได้โดยง่าย
       ๙. ทำให้เป็นคนรักความสะอาด

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.10606840054194 Mins