กล้าตัดสินใจ

วันที่ 24 มิย. พ.ศ.2547

กล้าตัดสินใจ


.....การทำงานเล็ก งานใหญ่ ความสำเร็จที่ได้มานั้นเกิดจากการตัดสินใจ แม้ในบางครั้งเราอาจเคยตัดสินใจผิดพลาดไปบ้าง ซึ่งแน่นอนมันอาจเป็นผลทำให้เราเกิดความท้อถอย และขลาดกลัวต่อการตัดสินใจในการทำงานครั้งต่อไป อย่างไรก็ตามผมขอให้เรายืนอยู่บนพื้นฐานที่ว่า การทำงานย่อมมีความผิดพลาด และความผิดพลาดก็คือ ประสบการณ์ที่เราจะนำไปเป็นกำลังใจให้กล้าติดสินใจมากยิ่งขึ้น

 

          ความลึกซึ้งของภาษาไทยเรานั้นมีความหมายที่ซ่อนไว้ในคำว่าตัดสินใจอยู่สองคำครับ คือคำว่าตัดสินกับตัดใจ การที่ตัวเราจะตัดสินใจทำอะไรสักอย่างนั้น นอกจากข้อมูลพื้นฐานที่เราจะนำมาชั่งน้ำหนักว่าอย่างไหนดี ไม่ดี ผิดถูก ควรหรือไม่ควร เราต้องผ่านการฝึกฝน กติกามารยาท ระเบียบวินัย และตัวบทกฎหมายมาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ นอกจากนี้ผู้ที่จะต้องตัดสินใจนั้นอาจต้องฝึกเรื่องการตัดใจไปพร้อมๆ กันด้วย เพราะในเรื่องบางเรื่องเราจะใช้แต่ข้อมูลถูกผิด และระเบียบวินัย ตลอดจนตัวบทกฎหมายของบ้านเมืองมาตัดสินนั้นไม่เพียงพอ เพราะถ้าติดสินผิดพลาด อาจก่อให้เกิดผลเสียที่ยากต่อการแก้ไข

 

           ในบางสถานการณ์แม้เราจะต้องเสี่ยง ระหว่างความสำเร็จสุดขีดกับความล้มเหลวสุดขั้ว แต่ถ้าเราผ่านการฝึกฝนเรื่องการตัดสินใจมามากพอสมควร ไม่ว่าสถานการณ์เล็กใหญ่ เราจะตัดใจได้ขาดอย่างไม่เกรงกลัวความพ่ายแพ้ยากลำบากถึงแม้ผลกระทบนั้น อาจทำให้เราต้องล้มละลายสิ้นเนื้อประดาตัว อุปนิสัยกล้าตัดสินและกล้าตัดใจนั้นถ้าเราสังเกตก็จะพบว่าอุปนิสัยนี้จะมีอยู่ในคุณผู้ชายมากกว่าผู้หญิง ถ้าเราต้องการจะฝึกลูกหลานของเราให้เขากล้าตัดสินใจในเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ต่างๆ จงเริ่มปลูกฝังซึมซับอุปนิสัยนี้แก่ลูกหลานของเรา ด้วยการให้เขาได้อยู่ใกล้พ่อบ้างให้เขาได้ดูวิธีการตัดสิน ตัดใจจากพ่อ การที่ลูกติดคุณแม่ผูกพันกับคุณแม่ลูกนั้นจะซึมซับเรื่องความละเอียดอ่อนในอย่างไป ถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องดีแต่ก็มีผลเสียตรงที่ลูกหลานของเราอาจมีอุปนิสัยที่เบี่ยงเบนผิดธรรมชาติไปได้เช่นกัน

 

         การอบรมเลี้ยงดูบุตรหลานไม่ใช่เรื่องง่ายและก็ไม่ใช่เรื่องที่เราจะทดลองทำแต่ต้อง ใช้คำว่าเลี้ยงดูอย่างระมัดระวังจะดีที่สุดครับ พ่อและแม่ต้องมีส่วนช่วยในการสร้างลูกหลานไปในทิศทางที่ควรจะเป็นในทิศทางที่ดีงามเพราะ ถ้าเรามองผ่านเรื่องการปลูกฝังคุณธรรมหรือซึมซับอุปนิสัยดีๆจากพ่อแม่แล้วถ้าในวันข้างหน้า เกิดผลกระทบในด้านลบขึ้นเราจะแก้ไขได้ยากเด็กก็เหมือนกับผ้าขาวแหละครับ ถ้าเลอะเทอะเปรอะเปื้อนไปแล้วจะซักจะล้างออกมันยากนะครับ ถ้าแก้ไขทันก็พอทำเนา แต่ถ้าสายเกินแก้ผ้าขาวจะหมองไม่สดใส และคนที่เสียใจคือเรานะครับไม่ใช่ใครอื่น !

 

นายตั้ม

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0026002168655396 Mins