จัดอบรม วิทยาลัยอาชีวร้อยเอ็ด

วันที่ 23 พค. พ.ศ.2550

     ศูนย์เผยแผ่ธรรมะ ส่วนงานฝึกอบรม วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี ได้จัดโครงการอบรมให้กับคณะครู และนักเรียน ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด จากการประสานงานของ พระอาจารย์ศักดิ์ชัย คุณสักโก โดยจัดให้มีการอบรมขึ้นดังนี้

คณะครูอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ จำนวน 130 ท่าน อบรมระหว่างวันที่ 7-9 พ.ค. 2550

นักศึกษาระดับ ปวช.- จำนวน 601 คน อบรมระหว่างวันที่ 9 - 11 พ.ค 2550

นักเรียนระดับ ปวส . จำนวน 500 คน อบรมระหว่างวันที่ 11 – 13 พ.ค 2550

ในการอบรมครั้งนี้ ทั้งคณะครู เจ้าหน้าที่บุคลากรทั้ง 130 ท่าน และนักศึกษารวม 1,100 คน ได้เรียนรู้ในเรื่องการทำทาน การรักษาศีล วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น ความรู้ในพระพุทธศาสนา ในเรื่องเกี่ยวกับกฎแห่งกรรม และความกตัญญูต่อพระคุณของพ่อแม่ ครูบาอาจารย์ ตลอดจนได้เรียนรู้เรื่องวัฒนธรรมชาวพุทธ ระเบียบวินัย ฝึกให้มีความสะอาด และการฝึกการทำงานเป็นทีม

เมื่อจบการอบรมแล้ว คณะครู เจ้าหน้าที่บุคลากรของวิทยาลัย และนักศึกษาทุกๆ คน ต่างก็รู้สึกประทับใจในการจัดการอบรมครั้งนี้ เพราะนอกจากจะได้รับความรู้ในเรื่องของธรรมะแล้ว ยังได้มีการสั่งสมบุญด้วยการร่วมกัน ตักบาตร ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ ให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน ด้วยการปล่อยโค ปล่อยปลา และยังได้มีโอกาสร่วมทำบุญทอดผ้าป่าช่วยเหลือส่งกำลังใจแด่พระภิกษุ 266 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ อีกด้วย

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.011430700620015 Mins