หลังอิงต้นโพธิ์ 

วันที่ 08 มิย. พ.ศ.2565

m612x999.jpg

หลังอิงต้นโพธิ์ 
                ไม่ว่าเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับชีวิตพระของเราทั้งหมด ตั้งแต่โบราณมาแล้วใช้อยู่คำหนึ่ง คือคำว่า หลังอิงต้นโพธิ์ หมายถึง จะทำอะไรก็ให้อิงหลักธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้

เมื่อเราอิงเอาไว้แล้วไม่ยอมให้พ้นร่มเงาของต้นโพธิ์ ไม่ทิ้งร่มเงาของธรรมะที่พระองค์ได้ตรัสเอาไว้ โอกาสจะผิด ปิดประตูผิดไปได้เลย แต่ถ้าพลาดอาจเป็นได้ ทำไมจึงว่าอย่างนั้น

ที่ว่า มันปิดประตูผิด ก็เพราะว่าเราไม่ได้คิดเอง เราเอาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นตัวตั้ง และที่สำคัญไม่ข้ามขั้นตอน เพราะคำสอนของพระองค์ทรงตรัสไว้เป็นข้อ ๆ เป็นขั้นเป็นตอน

ห้ามข้ามขั้นตอนเด็ดขาด เพราะฉะนั้นเราเอาธรรมะของพระองค์นี่เป็นที่ตั้ง แล้วทำอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ไม่ข้ามขั้นตอน แล้วจะไม่ผิด แต่ถ้าจะพลาดก็พลาดตรงประสบการณ์ คือ ความชำนาญของเรามันยังไม่พอ

เมื่อมันแค่พลาดมันไม่ผิดเราก็รอดตัว นอกจากรอดตัวแล้ว ประโยชน์ก็ต้องได้แน่ ๆ

๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
หลวงพ่อทัตตชีโว

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0012039343516032 Mins