ทุกครั้งที่เราสวดมนต์

วันที่ 11 มิย. พ.ศ.2565

11-6-65-1b.jpg

ทุกครั้งที่เราสวดมนต์

ใจจะถูกกลั่นให้สะอาดบริสุทธิ์

บุญก็เกิดขึ้นกับตัวเรา

วิบากกรรมที่ติดมาข้ามภพข้ามชาติ

เพราะอกุศลเข้าสิงจิตทำให้เราพลาดพลั้ง

คิดผิด พูดผิด ทำผิด

ก็จะถูกกลั่นแก้ไปด้วย

หนักก็จะเป็นเบา เบาก็จะหาย

จิตใจที่ขุ่นมัวก็จะใสสว่าง

-คุณครูไม่ใหญ่-

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.013176413377126 Mins