เป็นต้นแบบอันดีงามให้ลูกหลาน

วันที่ 14 มิย. พ.ศ.2565

m612x918%20%2835%29.jpg

เป็นต้นแบบอันดีงามให้ลูกหลาน

           คุณธรรมความดีทุกอย่างที่เราพากันมาประพฤติปฏิบัติกันในวันพระนี้ จะเป็นต้นแบบให้ลูก ๆ หลาน ๆ ตัวเปี๊ยก ๆ ที่นั่งอยู่ข้างหน้านี้

เด็ก ๆ เหล่านี้ เห็นต้นแบบ ก็จะรับรู้ได้ว่า เมื่อโตขึ้นเขาก็จะต้องทำบุญเหมือนกับพ่อแม่ที่ทำบุญอุทิศให้ปู่ย่าตาทวด

มองเห็นเป็นสายบุญตามกันมา กลายเป็นว่าเราสามารถรักษาสายบุญ รักษาท่อธารบุญที่บรรพบุรุษส่งต่อทอด ๆ กันมาตั้งแต่สร้างชาติไทยมาถึงเรา แล้วเรายังสามารถส่งสายบุญนี้ต่อไปถึงลูกหลานในอนาคตได้อีกด้วย

หลวงพ่อขออนุโมทนากับลูกหลานกตัญญูทั้งหลาย ให้มีแต่ความสุขความเจริญ ปรารถนาสิ่งใดอันเป็นไปที่ชอบ ก็ขอให้ความปรารถนานั้น ๆ จงพลันสำเร็จ ๆ ๆ เป็นอัศจรรย์ทุกประการ

โอวาทหลวงพ่อทัตตชีโว
เนื่องในพิธีปุพเปตพลี
๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖
หลวงพ่อทัตตชีโว

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0017162680625916 Mins