เสียงสวดมนต์ที่กระจายออกไปจากใจใสๆ

วันที่ 16 มิย. พ.ศ.2565

16-6-65-2-b.png

เสียงสวดมนต์ที่กระจายออกไปจากใจใสๆ

ที่เกิดจากความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยนั้น

จะเชื่อมเป็นพลังใจซึ่งกันและกัน

จะเป็นกระแสคลื่นแห่งความบริสุทธิ์

ที่ขยายไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

ที่จะช่วยขจัดสิ่งที่เป็นมลทินที่อยู่ในบรรยากาศ

ทุกข์ โศก โรคภัย สิ่งที่ไม่ดีต่างๆ

ให้มลายหายสูญไป

-คุณครูไม่ใหญ่-

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010526816050212 Mins