หมวดห้องน้ำ

วันที่ 16 กค. พ.ศ.2565

หมวดห้องน้ำ

การใช้ห้องนํ้า

การใช้ห้องนํ้า
         ๑. ควรถอดรองเท้าก่อนเข้าห้องนํ้า เพื่อป้องกันเศษดิน ดินทราย เลอะเทอะห้องนํ้า และจะทำให้ผิวเซรามิคของคอห่านชำรุดเสียหายเร็วกว่าปกติ
         ๒. เคาะประตูทุกครั้งก่อนเข้าห้องนํ้า
         ๓. เปิดนํ้าเพื่อกลบเสียง และราดนํ้าบ่อยๆ เพื่อกันกลิ่นรบกวนผู้อื่น
         ๔. ควรนั่งถ่ายทุกครั้ง ไม่ควรยืนถ่ายปัสสาวะ เพื่อฝึกความเป็นสมณะ
         ๕. ควํ่าขันทุกครั้งเมื่อใช้ห้องนํ้าเสร็จ เพื่อป้องกันคราบตะกอนหรือตะไคร่นํ้าจับที่ขันนํ้า
         ๖. ปิดก็อกนํ้าแค่พอสนิทเท่านั่น ไม่ควรปิดแน่นเกินไป เพราะจะทำให้ก็อกนํ้าเสียได้


การอาบน้ำสรงนํ้า
         ๑. ให้นั่งอาบน้ำโดยใช้ผ้าสรงนํ้าและไม่ยืนอาบนํ้า เพราะจะทำให้ คราบเหงื่อไคลกระเด็นลงตุ่มนํ้า หรือกระเด็นไปหาผู้อื่นได้
         ๒. ไม่ใช้สายยางอาบน้ำ และไม่ฉีดน้ำจากสายยางเล่นขณะอาบนํ้า เพื่อประหยัดนํ้า
         ๓. ไม่แช่ผ้าในถังขณะอาบนํ้า เพราะถังจะไม่พอใช้
         ๔. เติมนํ้าให้เต็มหลังอาบน้ำเสร็จแล้ว เพื่อป้องถันยุงวางไข่และทำให้มีน้ำใช้อยู่ตลอดเวลา ไม่ขาดแคลนในกรณีที่นํ้าไม่ไหล
         ๕. วางขันนํ้าที่ชั้นวางของให้เรืยบร้อย
         ๖. ตากผ้าให้เรียบร้อยในจุดที่จัดไว้ และเอาด้านชื่อออกให้สังเกตได้ง่าย เพื่อป้องกันการสับเปลี่ยนกัน
         ๗. นุ่งห่มให้เรียบร้อยก่อนออกมาจากห้องนํ้า

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.001328698794047 Mins