"บาป"คืออะไร 

วันที่ 26 กค. พ.ศ.2565

26-7-65-1-b.jpg

"บาป"คืออะไร 

คําถาม :
มีทางบ้านถามมาว่า "บาปคืออะไร" ใครเป็นผู้ตั้ง แล้วเอาอะไรมากำหนดว่าสิ่งนี้เป็นบาป ถ้าเรามีบาปจะเกิดอะไร ถ้าเราไม่บาปจะเกิดอะไรครับ

พระอาจารย์ตอบ :
บาปนี่ เป็นสิ่งๆ หนึ่ง ซึ่งเมื่อเราไปทำสิ่งที่เป็นบาปแล้วนะ เช่นว่า ไปฆ่าสัตว์ ไปผิดศีล ไปลักทรัพย์ ไปผิดลูกเมียเขา โกหก กินเหล้าเมายา อบายมุข เป็นต้น

                 มันจะเป็นกระแสสีดำๆ มาหุ้ม เคลือบ เอิบอาบ ซึมทราบในใจของเราเอง ทําให้ใจเราเองเศร้าหมอง แล้วก็เสื่อมคุณภาพ เสร็จแล้วมันจะดึงสิ่งไม่ดีมาเจอตัวเราเยอะแยะเลย ตายแล้วมันก็จะนำเราเองไปสู่อบาย ทุคติอีกด้วยถามว่าใครเป็นคนกำหนดว่า สิ่งนี้เป็นบาป ไม่เป็นบาป มันเป็นกฎธรรมชาติอย่างหนึ่ง

                 เหมือนกับถามว่า ใครเป็นคนกําหนดว่า เราก่อไฟแล้วมันจะร้อน ทำไมไฟต้องร้อนด้วยล่ะ เรายื่นมือเข้าไปในไฟมันต้องเย็นสิ ใครเป็นคนกำหนดให้ไฟมันร้อน มันเป็นกฎธรรมชาติ จุดไฟขึ้นมาปั๊บ เอามือแหย่เข้าไปมันก็ร้อนเหมือนกัน เราไปทําสิ่งไม่ดีมันก็เป็นบาป

                 มันเป็นกฎธรรมชาติอย่างนั้น แล้วเมื่อไปทําในสิ่งที่เป็นบาป ก็จะเกิดผลเสียๆหายๆ ให้เราทั้งชาตินี้เลย เช่นว่า สุขภาพไม่ดี ป่วย มีโรคภัยไข้เจ็บ เจอสิ่งที่ไม่ดี เราบอกว่าโชคร้าย ความจริงไม่ใช่เรื่องโชคหรอก เป็นเรื่องกฎแห่งกรรม แล้วยิ่งข้ามภพข้ามชาติ ยิ่งไปเจอสิ่งที่ไม่ดีใหญ่ ไปตกนรกเข้านี่แย่เลยนะ

                แต่ถ้าเกิดเราไม่ทำบาป ทำสิ่งที่ดี ทำบุญกุศล ก็จะเป็นสิ่งที่มีลักษณะใส ๆ เกิดขึ้นในใจของเรา มาหุ้มเคลือบเอิบอาบ ซึมทราบใจเราเอง ใจเราก็จะผ่องใส แล้วดึงดูดสิ่งดี มาสู่ตัวเรา ละโลกแล้วก็ไปสุคติโลกสวรรค์ มันเป็นกฎธรรมชาติอย่างนั้น

เจริญพร
พระมหาสมชาย ฐานวุฑฺโฒ

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.001461402575175 Mins