ทําแบบสบายๆ สรุปโอวาทการปฏิบัติธรรมที่ ๖

วันที่ 01 สค. พ.ศ.2565

1-8-65-1-b.jpg

สรุปโอวาทการปฏิบัติธรรมที่ ๖

ทําแบบสบายๆ : ให้ทำแบบสบาย ๆ คือ มองกลางองค์พระต้องเห็นดวง มองกลางดวงต้องเห็นองค์พระ ให้ทำอย่างเดิม อย่างดีอย่างเดียว ให้เอาแค่ในระดับ “เห็น” ก่อน ให้ทำอย่างสบาย ๆ อย่าฝืน อย่าไปทำให้เร็ว ถ้าเร็วให้เร็วขึ้นมาเอง

ต้องทำซ้ำๆ : ต้องทำซ้ำๆ “ภาวิตา พหุลีกตา” ตอนนี้อาจจะช้าไปก่อน ไม่เป็นไร เดี๋ยวจะเป็นไปเอง การทำซ้ำ ๆ จะทำให้ใจของเราอยู่ตรงกลาง สุดท้ายภาพจะไม่หนีไปไหน เหมือนเอากาวมาแปะติดไว้เลย ทางโลกจะทำอะไรให้เชี่ยวชาญ ยังต้องทำซ้ำ ๆ ทางธรรมก็เหมือนกันต้องทำซ้ำ ๆ จึงจะเชี่ยวชาญ ตอนนี้ใจของเราอยู่ในขั้นละเอียดแล้ว ให้ปรึกษาประสบการณ์กันเป็นกลุ่ม ๆ จะได้มาร่วมกันแชร์ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน และถ่ายทอดประสบการณ์กัน ตอนนี้มันเหมือนเส้นผมบังภูเขา พอมาแชร์กันก็จะปรับปรุงประสบการณ์ได้ดีขึ้น เดี๋ยวพอหมดกรรม ก็จะทำได้เอง

สมณะหยุด : สมณะหยุด ถ้าไม่หยุดก็ไม่ใช่สมณะ เรารู้กันมาแล้วว่า สมณะ คือ ผู้สงบกาย วาจา ใจ เราจะซึ้งคำนี้เมื่อเข้าถึงเราเองจะไม่ได้คำนึงหรอกว่าเราเคร่ง หรือไม่เคร่ง บรรพชิตทั้งหลายยังไม่รู้กันเลย แต่เราได้มารู้ในระดับหนึ่งแล้ว เกือบสมบูรณ์แล้ว

จับจุดให้ได้ : จับจุดให้ได้ว่า ชัดที่สุดตรงจุดไหน ให้สังเกต แล้วเอาจุดนั้นทำซ้ำ ๆ และไปให้ถึงจุดนั้นให้เร็วขึ้น ทำให้เป็นธรรมชาติเหมือนลมหายใจเข้า ลมหายใจออก แม้ว่าจะนิ่ง ๆ ก็ต้องให้มีองค์พระและดวงด้วย

ความหวังขององค์กร : ให้รักษาหวงแหนประสบการณ์ภายในเอาไว้ เพราะกว่าจะมาถึงตรงจุดนี้ได้ ไม่ใช่เรื่องง่าย อยากให้ในองค์กรยกชั้นได้ทั้งหมด หลวงพ่อจะให้สิ่งนี้เป็นของขวัญแก่ลูกๆ ทุกคนที่เหนื่อยยากมาด้วยกัน

รักษาใจ : สำหรับลูก ๆ ที่จะต้องเดินทางไปต่างที่ต่างถิ่น ก็ต้องคิดว่า ทำอย่างไร เราจึงจะรักษาใจได้ เพราะตอนนี้เราไปในฐานะพุทธบุตรแล้ว ที่นั่นบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ จะไม่เหมือนกับที่นี่ ก็ต้องหมั่นรักษาความบริสุทธิ์ของใจเอาไว้

ปล่อยวาง : ให้เราทำใจเบา ๆ อย่าไปตั้งใจมาก อย่าให้อะไรมาเหนี่ยวรั้งเราไว้ ทิ้งให้หมดเลย ให้ปล่อยวางให้หมด จากเรื่องของ คน สัตว์ สิ่งของ งาน เรื่องหยาบๆ ทิ้งให้หมดในช่วงที่มานั่ง และหมั่นตรึกทั้งวัน ให้ใจคุ้นเคย หยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายให้สม่ำเสมอ

หลวงพ่อคอยได้ : ให้เราเริ่มต้นจากจุดที่ง่ายที่สุด จุดที่สบายที่สุด จุดที่ผ่อนคลายที่สุด ที่คุ้นเคยที่สุดของแต่ละคน ให้ทำอย่างง่าย ๆ และจำไว้ว่า หลวงพ่อรอความละเอียดของลูก ๆ ทุกคนได้หลวงพ่อคอยได้

ผังเดิม : ถ้านึกพระเดชพระคุณหลวงปู่ได้ ก็ให้นึกพระเดชพระคุณหลวงปู่ ถ้ายังนึกไม่ได้ ก็ให้ทำใจสบายๆ ให้ต่อเนื่อง ลูก ๆทุกคนมีบุญบารมีเก่า ที่เคยสั่งสมกันมาไว้ดีแล้ว และเข้าถึงกันได้ทุก ๆ คน และเราก็เคยทำกันมาข้ามภพข้ามชาติแล้ว ติดต่อกันมาหลายชาติแล้ว แต่ในชาตินี้ลูกถูกงานหยาบ และความประมาทมาดึงใจให้ออกจากความละเอียด ดังนั้น ให้ปล่อยวางภารกิจทุกอย่าง ทำใจเบา ๆ ไว้ เมื่อเราหยุดใจได้ จะได้ถอยกลับไปดูกัน

คุณครูไม่ใหญ่
จากหนังสือ ง่ายที่สุดคือหยุดได้ เล่ม ๑

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.020774833361308 Mins