ไม่เห็น...ก็ไม่เห็นจะเป็นอะไร

วันที่ 03 ตค. พ.ศ.2565

58.jpg

ไม่เห็น...ก็ไม่เห็นจะเป็นอะไร
เรานั่งอย่างนั้นไปก่อน
ให้มีปีติสุขกับการนั่ง
ทำให้ถูกหลักวิชชา
เดี๋ยวก็เห็นเอง

-คุณครูไม่ใหญ่-

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.025637416044871 Mins