ถ้าเราภาวนา

วันที่ 08 มีค. พ.ศ.2566

8-3-66--6b.jpg

"ถ้าเราภาวนาสัมมา อะระหัง ไปด้วย 
รับบุญไปด้วย
ใจของเราก็จะเกาะเกี่ยวอยู่ที่ศูนย์กลางกายตลอด
เเล้วตัวเราก็จะไม่เผลอสติ"

-คุณครูไม่ใหญ่-

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.017970132827759 Mins