อานิสงส์ของการทำทานด้วยความศรัทธา

วันที่ 27 พค. พ.ศ.2566

27-5-66-1b.jpg

บทที่ ๔
อานิสงส์ของการทำทานด้วยความศรัทธา

 

              พวกเราทั้งหลายอาจดูเหมือนกับคนทั่วไป แต่ในความเหมือนนั้น เรามีความไม่เหมือนอยู่ภายในคือ ความศรัทธา


              ศรัทธา คือ ความเชื่อในผลของการให้ทาน เพราะความศรัทธา จึงนำพวกเราทั้งหลายมาที่นี้ เพื่อมาบำเพ็ญทานกุศล


              ศรัทธา เมื่อเกิดขึ้นแล้ว ผู้มีบุญจะสอนตนเอง ให้รักษาศรัทธาให้มั่นคงไม่คลอนแคลน
 

              ผู้ที่มีศรัทธาไม่มั่นคง เมื่อทำบุญแล้วเกิดอุปสรรคในชีวิต กลับคิดว่า ทำบุญแล้วทำไมบุญไม่ช่วย
 

           ส่วนผู้ที่มีศรัทธามั่นคง เมื่อทำบุญแล้วเกิดอุปสรรคในชีวิต กลับคิดว่า เพราะเรายังมีบุญน้อย เมื่อมีบุญน้อยอุปสรรคจึงมาก เพราะฉะนั้นจะต้องสร้างบุญให้ยิ่งขึ้นไปอีก
 

             ศรัทธาที่มั่นคงย่อมมีอานิสงส์อันไพบูลย์ ท่านอุปมาไว้ว่า แม้ฝนตกในที่ไกล บนยอดภูเขาสูง ย่อมไหลลงสู่ที่ต่ำ ยังแม่น้ำให้เต็ม แล้วไหลลงสู่มหาสมุทรอันกว้างใหญ่ไพศาล ฉันใด


              ศรัทธา คือ ความเชื่อผลของการให้ทานก็เช่นเดียวกัน


               บุคคลใดมีศรัทธาตั้งมั่นไม่หวั่นไหว ไม่คลอนแคลน ศรัทธาย่อมนำบุคคลนั้นไปสู่สวรรค์และพระนิพพานในที่สุด ฉันนั้น

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010968168576558 Mins