องค์กรนี้สำหรับผู้ที่มีความบริสุทธิ์

วันที่ 20 มิย. พ.ศ.2566

20-6-66-2-b.jpg

องค์กรนี้สำหรับผู้ที่มีความบริสุทธิ์

               ให้หมั่นทบทวนตัวเองกันนะ เรามาสู่องค์กรนี้เพื่ออะไร เราได้ตั้งใจฝึกฝนอบรมตนเอง....ทำความบริสุทธิ์ของใจกันแค่ไหน เพราะบางคนก็สว่าง บางคนสว่างเป็นช่วง ๆ แต่บางคนมืดก็มี

                 องค์กรนี้เป็นองค์กรที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ สำหรับผู้ที่มีความบริสุทธิ์ตั้งใจมาสร้างบารมี มาปฏิบัติธรรม มาศึกษาวิชชาธรรมกาย ไม่ใช่มาเพื่ออย่างอื่น ให้มีแต่ผู้ที่มีความบริสุทธิ์ล้วนๆ ใจสะอาด บริสุทธิ์สูงส่ง มีเป้าหมาย มีมโนปณิธานอันยิ่งใหญ่ที่จะไปปราบมารประหารกิเลสให้สิ้นเชื้อไม่เหลือเศษจนถึงที่สุดแห่งธรรมเท่านั้น


                 ให้องค์กรนี้มีแต่ผู้ที่มีมโนปณิธานแบบนี้...ที่จะศึกษาวิชชาธรรมกาย ขยายวิชชาธรรมกายไปทั่วโลก ให้มีแต่ผู้ที่มีใจเกลี้ยงๆ ใส ๆ มีศีล มีธรรม เพราะคุณยายสร้างวัดมาเพื่อผู้ที่มีความตั้งใจประพฤติดี ปฏิบัติชอบตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตามคำสอนของมหาปูชนียาจารย์ และมีมโนปณิธานอันยิ่งใหญ่เท่านั้น คุณยายจึงได้สร้างวัดให้บุคคลบริสุทธิ์อย่างนี้มาอยู่ด้วยกัน....ทั้งที่อายุสังขารก็มากแล้ว เราเป็นลูกหลานคุณยายต้องดำเนินตามรอยเท้าท่าน มีมโนปณิธานอันยิ่งใหญ่ สูงส่ง แน่วแน่ ให้ทุกๆอนุวินาทีมีแต่ความใสสะอาด เป็นแสงสว่างให้มวลมนุษยชาติทั้งหลาย ให้มีแต่ผู้มีบุญล้วน ๆ ในทุกสถานภาพเลย


คุณครูไม่ใหญ่

จากหนังสือ ง่ายที่สุดคือหยุดได้ เล่ม ๔

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0059791843096415 Mins