มหาสมุทรไม่อิ่มด้วยน้ำ

วันที่ 28 มิย. พ.ศ.2566

28-6-66-1-b.jpg

บทที่ ๒๔
มหาสมุทรไม่อิ่มด้วยน้ำ

 

               ท่านทานบดีทั้งหลาย มหาสมุทรย่อมไม่อิ่มด้วยน้ำ ไฟย่อมไม่อิ่มด้วยเชื้อ ฉันใด ทานบดีย่อมไม่อิ่ม ด้วยการให้ทาน ฉันนั้น
 

               ผู้ที่มีจิตเลื่อมใส เมื่อให้ทานแล้วย่อมมีบุญเป็นผลเสมอ เสมือนโยนก้อนหินขึ้นไปบนอากาศ ก้อนหินนั้นย่อมตกลงสู่พื้นดินเสมอ
 

               บุญเป็นสิ่งที่อยู่เบื้องหลังความสุขและความสำเร็จของชีวิต การเข้าถึงฐานะของความเป็นเศรษฐี มหาเศรษฐีก็เพราะบุญ การเข้าถึงฐานะของความเป็นกษัตริย์พระเจ้าจักรพรรดิ์ก็เพราะบุญ แม้แต่การตรัสรู้ เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เพราะบุญ
 

                บุญเพียงคำเดียวสั้นๆ แต่ทรงอานุภาพที่ยิ่งใหญ่ สามารถกำาหนดวิถีชีวิตของสัตว์ทั้งหลายได้
 

                วันนี้ ท่านทานบดีทั้งหลายได้มาสั่งสมบุญ ด้วยการถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์หมู่ใหญ่
 

                พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสถึงผลของการถวายสังฆทานกับพระอานนท์ไว้ว่า
 

                 อานนท์..... เราไม่กล่าวว่า ปาฏิบุคคลิกทาน หมายถึงทานที่ให้เฉพาะเจาะจง ว่ามีผลมากกว่าสังฆทานโดยปริยายใดๆ1 สังฆทานเป็นประมุขของผู้หวังบุญ คณะสงฆ์เป็นประมุขของผู้บูชา และคณะสงฆ์นี้แหละเป็นเนื้อนาบุญของโลก ไม่มีเนื้อนาบุญอื่นยิ่งกว่า.

 

1ทักษิณาวิภังคสูตร มก. ๒๓/๓๙๑ , มจ.๑๔/๔๒๔

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.016223466396332 Mins