ฐานะ ๕ ประการที่เงินซื้อไม่ได้

วันที่ 24 มิย. พ.ศ.2566

24-6-66-1-b.jpg

บทที่ ๒๓
ฐานะ ๕ ประการที่เงินซื้อไม่ได้


            พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า ทายกผู้ให้โภชนะ1 ชื่อว่าให้ฐานะ ๕ ประการแก่ปฏิคาหก ผู้ให้ย่อมได้รับฐานะทั้ง ๕ ประการนั้นด้วยฐานะทั้ง ๕ ประการคือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณ


            พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ หลวงพ่อธัมมชโย เคยให้โอวาทไว้ว่า ถ้าใครอยากได้ฐานะทั้ง ๕ ประการนี้ คือ


            ฐานะที่ ๑ มีอายุขัยยืนยาว ไม่ตายก่อนถึงเวลาอันควร สุขภาพแข็งแรง มีรูปสมบัติที่งดงาม


            ฐานะที่ ๒ มีผิวพรรณที่ผุดผ่อง งามไปทุกวัย ตั้งแต่ปฐมวัย กระทั่งปัจฉิมวัย แก่เฒ่าแค่ไหนคนก็อยากเข้าใกล้ เพราะเห็นวรรณะผ่องใส สะอาด เกลี้ยงเกลา ละเอียดเนียน


            ฐานะที่ ๓ มีความสุขกาย สุขใจ คือ กายจะไม่ค่อยปวดเมื่อย ไม่มัน ซึม งง นั่งสมาธิก็นั่งได้นาน มีความสบายกาย และความสบายใจ


             ฐานะที่ ๔ มีกำลังใจที่เข้มแข็ง ย่อท้อไม่เป็น ไม่ว่างานใหญ่โตแค่ไหน มีกำลังความคิด จะมองปัญหา มองงานได้ทะลุประโปร่ง แก้ปัญหาได้ มีกำลังวาจาที่พูดไปแล้วใครก็เชื่อฟัง น่าทำตาม และมีกำลังกายที่แข็งแรง ไม่เหน็ดเหนื่อย


              ฐานะที่ ๕ มีปฏิภาณ คือ ไหวพริบเฉลียวฉลาด รู้แจ้งแทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรม


              ฐานะทั้ง ๕ ประการนี้ เราจะใช้เงินซื้อมาไม่ได้ จะเอาสิ่งของอะไรไปแลกเปลี่ยนก็ไม่ได้ จะได้มาก็ด้วย เหตุเพียงประการเดียวคือการให้ทาน.

 

1โภชนทานสูตร มก. ๓๖/๘๕, มจ. ๒๒/๕๘

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0012737989425659 Mins