ได้ทั้งทรัพย์และบริวาร

วันที่ 15 สค. พ.ศ.2566

0035.jpg

บทที่ ๕๕
ได้ทั้งทรัพย์และบริวาร


               พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า บุคคลผู้ให้ทานด้วยตนเอง1 ทั้งชักชวนผู้อื่นให้ทาน เขาย่อมได้ทั้งโภคสมบัติ และบริวารสมบัติในที่ๆ ตนเกิด


                คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง เคยสอนไว้ว่า “ที่ยายบอกบุญเพราะยายรักบุญ บุญคือความดี จะทำให้ยายพ้นทุกข์ ยายอยากได้บุญ เพราะภพชาติต่อไป ยายต้องเกิดอีก ที่เขายากจนเพราะเขาไม่ทำทาน บอกบุญเขา เขาก็ได้บุญ เราก็ได้บุญ ไปกันเป็นหมู่คณะ ไม่ต้องนั่งอยู่คนเดียว


               ภพชาติต่อไปจะได้ไปพบกันอีกไม่ต้องเจอคนพาล พบแต่คนมีบุญด้วยกัน ก็ไม่เดือดร้อน2

1บัณฑิตสามเณร มก. ๔๑/๓๑๘, มจ. ๒๕/๕๓
2คําสอนยาย ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๓๒

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.005208432674408 Mins