ผู้ไม่สะดุ้งกลัวต่อความตาย

วันที่ 29 สค. พ.ศ.2566

29-8-66-1-b.JPG

บทที่ ๖๗
ผู้ไม่สะดุ้งกลัวต่อความตาย


                 ครั้งหนึ่งในสมัยพุทธกาล พราหมณ์ชานุโสณี ได้กราบทูลความเห็นของตนต่อพระบรมศาสดาว่า สัตว์ทั้งหลายมีความตายเป็นธรรมดา1 ผู้ที่ไม่สะดุ้งกลัวต่อความตายนั้นไม่มี


                  พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสตอบว่า มีทั้งผู้ที่สะดุ้งกลัวและไม่สะดุ้งกลัวต่อความตาย


                  ผู้ที่ไม่สะดุ้งกลัวต่อความตายที่จะมาถึง เพราะเป็นผู้ไม่ทุกข์ร้อนกับบาปอกุศล เพราะได้ประกอบกุศลกรรมไว้ดีแล้ว

                   พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ หลวงพ่อธัมมชโย เคยให้โอวาทไว้ว่า ศาสตร์ทุกศาสตร์ที่เรียนมาในโลกนี้ ช่วยอะไรเราไม่ได้เลย แม้ยามที่เราอยู่บนเตียงผู้ป่วย แต่บุญบารมีที่สั่งสมโดยไม่มีข้อแม้ ข้ออ้าง และเงื่อนไข สามารถช่วยเราได้


                    แม้ต้องถอดกายไปตอนนี้ ก็ไม่หวาดหวั่นต่อมรณภัย เพราะเรารู้ว่า มีกายใหม่ที่สวยสดงดงาม มีสถานที่ที่งดงามรอเราอยู่

 

1อภยสูตร มก. ๓๕/๒๔๕, มจ. ๒๑/๒๖๑

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0013551155726115 Mins