โลกแก้วของฉัน

วันที่ 02 พย. พ.ศ.2547

 

 

กิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันเด็ก ปี 2548

ชื่องาน “ โลกแก้วของฉัน ”

ขอเชิญเยาวชนทั่วโลกร่วมประกวดร้องเพลงและวาดภาพระบายสี

เพื่อรับทุนการศึกษา 100,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

 

เยาวชนของชาติในวันนี้มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองในอนาคต ในเทศกาลวันเด็กที่กำลังจะเวียนมาถึงในไม่อีกกี่เดือนข้างหน้านี้ หลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้เตรียมกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะ วันนี้เรามีตัวอย่างกิจกรรมดีๆ ที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เด็กไทยมีความรู้ และมีความคิดสร้างสรรค์ ที่เกิดขึ้นไปพร้อมกับคุณธรรมความดีในตัว ที่เด็กๆ ได้วาดฝันและทำให้สำเร็จด้วยตัวของเขาเอง สมดังคำขวัญที่ว่า

“ สิ่งมหัศจรรย์บนโลกใบนี้เกิดขึ้นได้เพราะคนช่างฝันทำความฝันให้เป็นจริง หากเด็กน้อยได้รับพรวิเศษที่จะทำให้โลกใบนี้เป็นไปอย่างที่ฝัน ลองวาดฝันถึงโลกแก้ว แล้วส่งความฝันมาที่นี่...”

 

สโมสรยุวกัลยาณมิตรขอเชิญเยาวชนทั่วโลก อายุไม่เกิน 19 ปี ร่วมประกวดวาดภาพระบายสีและร้องเพลงเนื่องในเทศกาลวันเด็กแห่งชาติ

ประกวดวาดภาพ : หัวข้อ “ โลกแก้วของฉัน” ( เด็กอายุไม่เกิน 8 ปี ให้ระบายสีตามภาพที่กำหนด

รับภาพได้ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2547)

ประกวดร้องเพลง : ติดต่อรับเนื้อเพลง พร้อมเทปต้นฉบับได้ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2547

กำหนดส่งผลงาน : ภายในวันที่ 5 ธันวาคม 2547

ส่งผลงานได้ที่ : สโมสรยุวกัลยาณมิตร 23/2 ม. 7 ต. คลองสาม อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120

วันอาทิตย์ ณ สภาธรรมกายสากล ที่เสา N7

ประกาศผล : วันที่ 20 ธันวาคม 2547 ทางหนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย

รับรางวัล : ในงาน “ โลกแก้วของฉัน” วันเด็กแห่งชาติ เสาร์ที่ 8 มกราคม 2548

สอบถามรายละเอียดได้ที่ : หมายเลขโทรศัพท์ 02-8311180-2 , 01-8413340 , 06-9080100 หมายเลขโทรสาร 02-5240270

 

ระเบียบการและกติกาการประกวด

กติกา ประกวดร้องเพลง

1. วัตถุประสงค์

1.1 ให้เยาวชนได้ซึมซับคุณธรรมผ่านบทเพลง ซึ่งมีเนื้อหาที่ดีงามและง่ายต่อการเข้าใจ

1.2 เป็นเวทีให้เยาวชนได้แสดงออกซึ่งความสามารถและพัฒนาทักษะการร้องเพลง

1.3 เพื่อให้เยาวชนได้นำคุณธรรมที่ได้จากการประกวดไปเผยแพร่ต่อผู้อื่น

2. คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด

2.1 ผู้สมัครต้องมีอายุระหว่าง9 - 13 ปี และ 14 - 19 ปี

2.2 ผู้สมัครจะต้องไม่มีสัญญารับจ้างหรือผูกพันกับบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ นับจาก วันที่ 3 ตุลาคม 2547 อันได้แก่ บันทึกแผ่นเสียง แถบเสียง แสดงภาพยนตร์ โทรทัศน์ วิทยุ แสดงบนเวที โฆษณาสินค้า

3. การรับสมัคร

3.1 รับสมัครเฉพาะนักร้องเดี่ยวเท่านั้น

3.2 รับใบสมัครได้ที่

- สโมสรยุวกัลยาณมิตร ที่เสา N7 สภาธรรมกายสากล ทุกวันอาทิตย์

- ผู้ประสานงานชมรมพุทธศาสตร์สากล

- DTAC Shop 

3.3 ผู้สมัครต้องส่งใบสมัครและผลงานมาที่ สโมสรยุวกัลยาณมิตร

- ทางไปรษณีย์

- ผู้ประสานงานชมรมพุทธศาสตร์สากล

- ส่งได้โดยตรงที่สโมสรยุวกัลยาณมิตร

4. ขั้นตอนการประกวด

4.1 ผู้สมัครประกวดต้องขับร้องเพลงในอัลบั้มตัวอย่างที่ทางสโมสรจัดให้ด้วยเสียงจริงของตนเองโดยไม่ประกอบดนตรี จำนวน 1 เพลง อัดใส่เทปคาสเซ็ต แล้วส่งมาที่สโมสรยุวกัลยาณมิตร ตามที่อยู่ข้างต้น ก่อนวันที่ 5 ธันวาคม 2547

4.2 ประกาศผลรอบแรกทางหนังสือพิมพ์ พิมพ์ไทย และ ทางโทรศัพท์ ในวันที่ 11 ธันวาคม 2547 โดยกองประกวดจะติดต่อให้ผู้เข้ารอบทั้งหมดมาร้องสดต่อหน้าคณะกรรมการวิชาการในรอบคัดเลือก 1 ในวันที่ 18 ธันวาคม 2547 ณ สถานที่ที่ทางกองประกวดจัดเตรียมไว้ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป

4.3 ประกาศผลรอบคัดเลือกทางหนังสือพิมพ์ พิมพ์ไทย และ ทางโทรศัพท์ ในวันที่ 20 ธันวาคม 2547 โดยทางกองประกวดจะติดต่อให้ผู้เข้ารอบทั้งหมดมาร้องสด ต่อหน้าคณะกรรมการวิชาการ ในรอบคัดเลือก 2 ในวันที่ 25 ธันวาคม 2547 ณ สถานที่ที่ทางกองประกวดจัดเตรียมไว้ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ประกาศผลรอบคัดเลือก 2 ทางหนังสือพิมพ์ พิมพ์ไทย และ ทางโทรศัพท์ ในวันที่ 27 ธันวาคม 2547 โดยทางกองประกวดจะติดต่อให้ผู้เข้ารอบทั้งหมดมาร้องสดในรอบชิงชนะเลิศต่อหน้าคณะกรรมการวิชาการและผู้ร่วมงาน ในวันเด็กแห่งชาติ 8 มกราคม 2548 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป และรับรางวัลในเวลา 13.00 น. โดยจะประกาศผลผู้ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้

5. รางวัลการประกวด

5.1 รางวัลชนะเลิศ

- โลเกียรติยศจากพระราชภาวนาวิสุทธิ์

- ทุนการศึกษา จำนวน 5,000 บาท

5.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

- เกียรติบัตรรองชนะเลิศอันดับ 1

- ทุนการศึกษา จำนวน 7,000 บาท

5.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

- เกียรติบัตรรองชนะเลิศอันดับ 2

- ทุนการศึกษา จำนวน 10,000 บาท

5.4 รางวัลนักร้องเข้ารอบสุดท้าย

- เกียรติบัตรผู้เข้าร่วมแข่งขันรอบสุดท้าย

 

สิ่งมหัศจรรย์บนโลกนี้เกิดขึ้นได้เพราะคนช่างฝันทำความฝันให้เป็นความจริง หากเด็กน้อยได้รับพรวิเศษที่จะทำให้โลกใบนี้เป็นไปได้อย่างที่ฝัน ลองวาดฝันถึงโลกแก้ว แล้วส่งความฝันมาที่นี่......

 

 

กติกาประกวดวาดภาพระบายสี

1. วัตถุประสงค์

1.1. ให้เยาวชนได้ฝึกจินตนาการในทางสร้างสรรค์โดยผ่านทางการวาดภาพตามหัวข้อ “ โลกแก้วของฉัน”

1.2 เป็นเวทีให้เยาวชนได้แสดงออก ซึ่งความสามารถและพัฒนาทักษะการวาดภาพระบายสี

1.3 เพื่อให้เยาวชนได้นำคุณธรรมที่ได้จากการประกวดไปเผยแพร่ต่อผู้อื่น

2. คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด

2.1 เยาวชนผู้รักในงานศิลปะ ผลิตชิ้นงานด้วยฝีมือของตนเอง

2.2 ระดับการประกวดของผู้สมัคร แบ่งตามอายุ

ช่วงอายุที่ 1 ไม่เกิน 8 ปี ( เกิดตั้งแต่ 1 ม. ค. 2540 เป็นต้นไป)

ช่วงอายุที่ 2 อายุ 9 - 13 ปี ( เกิดวันที่ 1 ม. ค. 2534 - 31 ธ. ค. 2539)

ช่วงอายุที่ 3 อายุ 14 - 19 ปี ( เกิดวันที่ 1 ม. ค. 2529 - 31 ธ. ค. 2533)

3. ลักษณะของชิ้นงาน

3.1 ขนาดของภาพ ช่วงอายุที่ 1 ขนาดภาพ 25 X 35 ซม. มีรูปต้นแบบให้ สามารถวาดรูปเพิ่มเติมได้ ช่วงอายุที่ 2 ขนาดภาพ 30 X 42 ซม. แล้วให้เข้ากรอบด้วย

ช่วงอายุที่ 3 ขนาดภาพ 45 X 60 ซม. แล้วให้เข้ากรอบด้วย

( การเข้ากรอบ ให้ใช้กระดาษแข็งสีขาวล้วนไม่มีข้อความใด ๆ กว้าง 5 ซม. )

3.2 การทำภาพ ไม่จำกัดสี และ เทคนิค

3.3 ด้านหลังภาพ ให้เขียนชื่อ - นามสกุล วันเกิด อายุ ที่อยู่ โรงเรียน ระดับชั้น และหมายเลขโทรศัพท์ไว้ด้วย

4. การรับสมัครและส่งผลงาน

3.1 ผู้สมัครสามารถส่งภาพเข้าประกวดได้เพียง 1 ภาพ เท่านั้น

3.2 ผู้สมัครต้องส่งใบสมัครและผลงานมาที่ สโมสรยุวกัลยาณมิตร 23 / 2 หมู่ 7 ต. คลองสาม

อ . คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120 หรือ วันอาทิตย์ ที่สภาธรรมกายสากล เสา N7

3.3 กำหนดส่งผลงาน ภายในวันที่ 5 ธันวาคม 2547

3.4 ประกาศผลทางหนังสือพิมพ์ พิมพ์ไทย ฉบับวันที่ 20 ธันวาคม 2547

5. รางวัล

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ทั้ง 3 ช่วงอายุ จะได้รับโล่รางวัลจากพระราชภาวนาวิสุทธิ์

 

ชื่อรางวัล

อายุไม่เกิน 8 ปี

อายุ 9-13 ปี

อายุ 14-18 ปี

จำนวนรางวัล

จำนวนเงิน

จำนวนรางวัล

จำนวนเงิน

จำนวนรางวัล

จำนวนเงิน

รางวัลชนะเลิศ

1

2 ,000

1

3,000

1

5,000

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

1

1,500

1

2,000

1

3,000

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

1

1,000

1

1,500

1

2,000

รางวัลดีเด่น

10

500

10

1,000

10

1,000

รางวัลความคิดสร้างสรรค์

10

500

10

1,000

10

1,000

 

สโมสรยุวกัลยาณมิตร : ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกาการประกวดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และผลงานการประกวดทุกชิ้น ถือเป็นลิขสิทธิ์ของสโมสรยุวกัลยาณมิตร ทั้งนี้จะไม่มีการส่งผลงานคืนทุกกรณี

เจ้าภาพงาน : สามารถติดต่อขอบริจาคปัจจัยเพื่อเป็นเจ้าภาพงานวัน “ โลกแก้วของฉัน ” ได้ที่สโมสรยุวกัลยาณมิตร หรือ บริจาคผ่านทาง ธ. ไทยพาณิชย์ สาขาคลองหลวง ชื่อบัญชี นส. รัชนี พรสี่ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 3144205316

ขอเชิญร่วมงาน : งาน “ โลกแก้วของฉัน” ในวันเด็กแห่งชาติ เสาร์ที่ 8 มกราคม 2548 ณ อาคารชมรมพุทธศาสตร์สากล ต. คลองสาม อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0013564984003703 Mins