อานิสงส์ของการถวาย กองทุนโคมมาฆประทีป

วันที่ 03 พย. พ.ศ.2566

3-11-66-1-b.jpg

บทที่ ๑๐๐
อานิสงส์ของการถวายกองทุนโคมมาฆประทีป
(ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓)


               ขอให้ทุกท่านระลึกนึกถึงแสงสว่างของทะเลโคมประทีป ในคืนวันมาฆบูชา ที่พวกเราได้จุดบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาทุกปี


               แสงสว่างของโคมประทีปนับแสนที่มหาชนจุดขึ้นเพื่อบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น ได้ยังความปลาบปลื้มปีติ ยังความศรัทธาให้ยิ่งขึ้นแก่ผู้มีจิตศรัทธา และยังความศรัทธาให้เกิดขึ้นแก่ผู้ที่ยังไม่มีศรัทธา


               ศรัทธานี้เป็นต้นทางที่จะนำบุคคลไปสู่หนทางสวรรค์ และพระนิพพาน


              มหากุศลอันนับประมาณไม่ได้ ที่เกิดขึ้นจากการจุดโคมประทีป ในวันมาฆบูชา เกิดขึ้นจากวันนี้ วันที่พวกเราได้มาร่วมถวายกองทุนโคมมาฆประทีป พวกเราจึงอยู่ในฐานะเป็นต้นบุญ เป็นปากทางแห่งบุญเป็นบ่อที่เกิดแห่งบุญ และมีส่วนแห่งบุญกับทุกๆ คน ที่มาร่วมจุดโคมประทีปในวันมาฆบูชา


               การจุดโคมมาฆประทีปบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยจิตที่เลื่อมใส นอกจากจะไปตัดรอนวิบากกรรมเกี่ยวกับโรคตาแล้ว ยังมีอานิสงส์ทำให้ผิวพรรณวรรณะผ่องใส เมื่อบังเกิดในเทวโลกย่อมมีรัศมีกายสว่างไสว และได้ทิพยจักษุเมื่อบรรลุมรรคผลนิพพาน


               ในคืนวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรินิพพาน มีพระอรหันต์สาวกเข้าเฝ้าพระพุทธองค์เป็นจำนวนมาก แต่มีเพียงพระอนุรุทธเถระผู้เป็นเลิศด้านทิพยจักษุเพียงรูปเดียว ที่ตามเห็นการปรินิพพานของพระพุทธเจ้าได้ทุกวาระจิต ด้วยอานุภาพแห่งทิพยจักษุ ที่เป็นเลิศของท่าน เพราะอานิสงส์ที่มีอัธยาศัยชอบจุดประทีปบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามานับภพนับชาติไม่ถ้วน.

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.001175065835317 Mins