อานิสงส์ของกฐินทาน

วันที่ 16 พย. พ.ศ.2566

0029.jpg

บทที่ ๑๐๘
อานิสงส์ของกฐินทาน


                 กฐินทาน คำนี้เกิดขึ้นได้ยากในโลก เพราะจะต้องมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งต้องใช้เวลาในการบำเพ็ญบารมีอย่างน้อ ๒๐ อสงไขยเศษแสนมหากัป จะต้องมีคณะสงฆ์บวชอุทิศชีวิตสืบอายุพระพุทธศาสนา และต้องมีทายกผู้มีศรัทธาน้อมนำผ้ากฐินมาทอดถวาย

               กฐินทานมีข้อจํากัดมากมายหลายประการ  เช่น


๑. จํากัดด้วยประเภทของทาน คือ ต้องถวายเป็นสังฆทานเท่านั้น


๒. จํากัดด้วยระยะเวลา คือ ถวายได้ในช่วง ๑ เดือน หลังจากออกพรรษา


๓. จํากัดด้วยพิธี คือ จะต้องประกอบพิธีให้เสร็จภายในวันกรานกฐิน


๔. จำกัดด้วยไทยธรรม คือ ผ้าไตรถูกต้องตามพระวินัย


๕. จำกัดด้วยผู้รับ คือ พระภิกษุจำพรรษาครบถ้วนไตรมาส และมีคณะสงฆ์จำพรรษาตั้งแต่ ๕ รูป ขึ้นไป


๖. จำกัดจำนวน คือ วัดหนึ่งรับกฐินทานได้ ปีละ ๑ ครั้งเท่านั้น


๗. เป็นพุทธประสงค์ คือ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระประสงค์จะให้ภิกษุมีโอกาสได้ผลัดเปลี่ยนผ้าจีวรที่เก่า ซึ่งแตกต่างจากทานอื่นๆ ที่มี
ทายก เป็นผู้ทูลขอถวายกฐินทานนั้นมีอานิสงส์ทั้งผู้รับ ผู้อนุโมทนา และผู้ถวาย


                 ผู้รับและผู้อนุโมทนาจะมีอานิสงส์ได้รับการผ่อนปรนทางพระวินัย ๕ ประการเพื่อสะดวกในการบำเพ็ญสมณธรรม


                  ส่วนผู้ถวายมีอานิสงส์ ทำให้ได้เกิดในร่มเงาของพระพุทธศาสนา ได้บังเกิดในตระกูลสูง มีผิวพรรณวรรณะเปล่งปลั่ง มีผ้านุ่ง ผ้าห่มที่ประณีต งดงาม รองรับการสร้างบารมี มีสุขภาพแข็งแรง


                 สำหรับท่านชาย ย่อมได้บวชแบบเอหิภิกขุอุปสัมปทา คือ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทานการบวชให้


                 สําหรับท่านหญิง ย่อมได้เครื่องประดับมหาลดาปสาธน์ เฉพาะผู้มีบุญเท่านั้น จึงจะสวมใส่ได้ เพราะมีน้ำหนักมากเกินกว่าสตรีทั่วไปจะรองรับได้


                 ผ้าไตรจีวร เป็นบริขารที่ใช้ในวันบวช ทำให้สําเร็จความเป็นพระภิกษุใช้ปกป้องความหนาว ความร้อน ลม แดด แมลงมีพิษ และปกปิดความน่าละอาย เป็นเครื่องเตือนสติให้เกิดสมณสัญญา เป็นสัญลักษณ์ของอายุพระพุทธศาสนา เป็นที่บำเพ็ญบุญของสาธุชนและรองรับการบำเพ็ญศาสนกิจเพื่อความสุขของมหาชนทั้งหลาย


                   กฐินทาน จึงเป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่ ย่อมอำนวยผลให้ผู้ถวายประสบสุขทั้งในโลกนี้  โลกหน้า และสุขอย่างยิ่งคือพระนิพพาน

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010599970817566 Mins