“กฎแห่งกรรม”

วันที่ 08 มีค. พ.ศ.2567

8-3-67--5.jpg

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติ
“กฎแห่งกรรม”
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้เป็นผู้บัญญัติ
แต่มีผู้ที่เขาตั้งกฎนี้ขึ้นมา
เป็นผู้ที่มีฤทธิ์ มีอานุภาพมาก
เรามองไม่เห็นเขา เขาอยู่ในที่ลึกลับมาก ๆ
เป็นผู้อยู่ฉากหลังในทุก ๆ ชีวิต
ตลอดแสนโกฏิจักรวาล อนันตจักรวาล
ไม่มีเว้นเลยสักรายเดียว
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปรู้ไปเห็นมาด้วยพุทธญาณอันบริสุทธิ์
เพราะความสงสารจึงได้นำมาสั่งสอนสัตวโลก
ให้รู้ให้เห็นเรื่องราวเหล่านี้
ทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่
จากหนังสือ ไม่รู้จะอ่านอะไร เล่ม 3

 

8-3-67--4.jpg
ทําบุญให้ครบทุกหมู่
บุญ คือ พลังแห่งความดี พลังแห่งความบริสุทธิ์
ที่เรากระทำด้วยกาย วาจา ใจ
ทางมาแห่งบุญก็มี ทาน ศีล ภาวนา เป็นต้น
บุญแต่ละอย่างก็มีคุณสมบัติแตกต่างกัน ให้ผลไม่เหมือนกัน
ทําทานทําให้รวย
รักษาศีลทําให้สวย ให้หล่อ
ภาวนาทําให้ฉลาด
เราจะทำเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งข้างต้น
แล้วหวังให้ได้ผลครอบจักรวาลทั้งหมด...
ย่อมเป็นไปไม่ได้
มันต้องทําให้ครบทุกอย่าง
เหมือนการรับประทานอาหารก็ต้องรับประทานให้ครบทั้ง ๕ หมู่
ทบทวนโกวาทคุณครูไปใหญ่
จากหนังสือ ไม่รู้จะอ่านอะไร เล่ม 3

 

8-3-67--3.jpg
ตึงสองแบบ : ตึง มี ๒ แบบ คือตึงที่ร่างกาย กับตึงที่ใจ
ตึงที่ใจ เกิดจากการตั้งใจ และพยายามมากเกินไปจนติดเป็นนิสัย
ถ้ามีอาการตื้อ ๆ แสดงว่า ตึงแล้ว
ให้เลิกทันที ลืมตาขึ้น แล้วไปเดินดูรอบ ๆ
ดูภาพพระเดชพระคุณหลวงปู่
หรือเข้าห้องนํ้าา ทําใจให้สบาย
แล้วค่อยมานั่งใหม่
เริ่มต้นให้ผ่อนคลายร่างกาย แล้วค่อย ๆ หลับตา
ถ้าตึงอีกก็ให้ลืมตาใหม่แล้วค่อย ๆ หลับตา
แต่อย่าปิดสนิท ปรือ ๆ ตา
ตึงที่ร่างกาย ก็ให้ปรับกายให้สบาย ๆ
ให้ผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกาย
หรือให้ยืดเส้นยืดสาย ให้ร่างกายมีความสบาย ๆ
ทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่
จากหนังสือ มุทิตา อายุ ๖๐ ปี พระครูสมุห์วิษณุ ปญฺญาทีโป

 

8-3-67--2.jpg
ทำบุญถี่เหนียว
เราเกิดมาสร้างบารมี ก็ต้องทำบุญบ่อย ๆ
เหมือนเราหายใจ ยังต้องหายใจบ่อย ๆ
รับประทานอาหารกันบ่อย ๆ อาบน้ำกันบ่อย ๆ
ฝนยังตกบ่อย ๆ ทุกอย่างบ่อย ๆ ทั้งนั้น
บุญก็ต้องทำบ่อย ๆ ถ้านาน ๆ ทำที บุญเราก็น้อย
บุญน้อย ๆ จะสู้กับบาปไม่ได้
เพราะบาปเราก็ทําบ่อย ๆ ถ้าไม่ทำบุญบ่อย ๆ
เดี๋ยวบาปจะได้ช่อง
ทรัพย์เขามีไว้สําหรับเป็นอุปกรณ์ในการสร้างบารมี
ดังนั้นจะมาตระหนี่ถี่เหนียวเสียดายแล้วไม่ให้ ไม่ได้
จึงต้องทำบุญอย่างถี่เหนียว คือ ทำบุญบ่อย ๆ ทำบุญถี่ ๆ
ให้บุญเหนียวแน่น บาปจะได้ไม่ได้ช่อง
ทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่
จากหนังสือ ไม่รู้จะอ่านอะไร เล่ม 3

 


8-3-67--1.jpg
อย่าคิดว่า ไม่มีใครเห็น
การกระทําอะไรก็ตาม
ทั้งที่ลับที่แจ้ง
ใครจะเห็นหรือไม่เห็นก็แล้วแต่
แต่กฎแห่งกรรมเขาเห็น
และได้บันทึกติดเอาไว้ในตัวผู้กระทำ
ทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่

จากหนังสือ ไม่รู้จะอ่านอะไร เล่ม 3

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0012864152590434 Mins