สังเกตและปรับปรุง

วันที่ 09 มีค. พ.ศ.2567

9-3-67--5.jpg

สังเกตและปรับปรุง
การนั่งธรรมะทุกรอบ
ให้เราหมั่นสังเกต
และปรับปรุงแก้ไขตนเอง
แล้วประสบการณ์จะค่อย ๆ พัฒนาขึ้น
ทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่
จากหนังสือ มุทิตา อายุ ๖๐ ปี พระครูสมุห์วิษณุ ปญฺญาทีโป

 

9-3-67--4.jpg
ทําบุญสงเคราะห์โลกกับทำบุญกับพระสงฆ์
ทำบุญสงเคราะห์โลก
ได้อานิสงส์ น้อยกว่า การทำบุญในแหล่งเนื้อนาบุญ
แต่ถามว่า ควรทำสิ่งใด
ก็ต้องทำควบคู่กันทั้งสองอย่าง
เพราะเราต้องอยู่กับคน ก็ต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันไป
และบุญนี้จะช่วยให้เรามีรูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ คุณสมบัติ
เป็นอุปกรณ์ให้เราสร้างบารมีได้อย่างสะดวกสบาย
อย่างง่ายดายต่อไปในภพเบื้องหน้า
ทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่
จากหนังสือ ไม่รู้จะอ่านอะไร เล่ม 3

 

9-3-67--3.jpg
ทําบุญบ่อย ๆ นึกถึงบ่อย ๆ
ต้องหมั่นทำบุญบ่อย ๆ ทำไปเรื่อย ๆ
ท่าด้วยใจที่ผ่องใสทั้งก่อนทำ กำลังทำ
และหลังจากทําแล้วก็ต้องปลื้ม
และให้นึกถึงบุญนั้นบ่อย ๆ นึกเรื่อย ๆ
ใจจะได้คุ้นเคยอยู่กับบุญ และบุญก็จะเพิ่มพูน
บุญเป็นธาตุสําเร็จเหมือนของกายสิทธิ์
ที่ยิ่งนึกยิ่งโต ยิ่งนึกยิ่งขยาย ยิ่งนึกยิ่งเพิ่มขึ้น
เช่นเดียวกับบาป ยิ่งนึกยิ่งโต ยิ่งนึกยิ่งเพิ่มขึ้น
ยิ่งนึกยิ่งขยาย ยิ่งนึกใจก็ยิ่งหมอง
แต่บุญยิ่งนึกใจยิ่งใส และใสเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ
ทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่
จากหนังสือ ไม่รู้จะอ่านอะไร เล่ม 3

 

9-3-67--2.jpg
รื้อผังจน อย่าซื้อผังรวย
เราจะ รื้อผังจน ได้ ด้วยการสร้างมหาทานบารมี
แต่บางคนอยาก รื้อผังรวย ด้วยการตระหนี่
ทั้งนี้เพราะยังขาดความเข้าใจ
เมื่อเราเกิดมาสร้างบารมี เราก็ต้องสร้างบารมี
สร้างก็ต้องให้ถูกหลักวิชชา คือ
ต้องทำให้เต็มที่ เต็มกำลัง ให้สุดใจไปเลย
ต้องใจใส ๆ ทั้งก่อนทำ กำลังทำ และหลังจากทำแล้ว
โดยไม่คิดเสียดายเลย และอย่าทําตามลำาพัง
ต้องไปชวนคนอื่นมาทำด้วย อย่างนี้จึงจะเรียกว่า
สร้างบารมีอย่างถูกหลักวิชชา
ทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่

จากหนังสือ ไม่รู้จะอ่านอะไร เล่ม 3

 

9-3-67--1.jpg
หาเบื้องต้นไม่ได้
กฎแห่งกรรม มีมายาวนาน
ตั้งแต่เมื่อไรไม่มีใครรู้
แม้แต่พุทธญาณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
แต่ละพระองค์มาต่อ ๆ กันนับพระองค์ไม่ถ้วน
ยังหาเบื้องต้นว่า จะสิ้นสุดตรงไหน ยังไม่มีใครรู้
ทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่

จากหนังสือ ไม่รู้จะอ่านอะไร เล่ม 3

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.026465733846029 Mins