ใช้ทรัพย์ให้เป็น

วันที่ 11 มีค. พ.ศ.2567

11-3-67--1.jpg

ใช้ทรัพย์ให้เป็น
ทรัพย์ในโลกมนุษย์
นอกจากมีไว้เพื่อความปลอดภัยของชีวิตแล้ว
เขามีเอาไว้สําหรับสร้างบารมี
ไม่ใช่มีเอาไว้อวด เอาไว้ข่มกัน
หรือเอาไว้เพื่อความอุ่นใจว่า
เรามีเท่าเขา หรือมีมากกว่าเขา
ไม่ใช่เป็นเครื่องปลื้มใจเท่านั้น
แต่ว่าทรัพย์มีไว้สําหรับการสร้างบารมี
ทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่

จากหนังสือ ไม่รู้จะอ่านอะไร เล่ม 3

 

11-3-67--2.jpg
เข็มทิศชีวิต
ในสังสารวัฏนี้ มีแต่บุญกับบาปเท่านั้นที่ปะทะกันอยู่
ทุกอย่างตัดสินกันที่บุญ-บาป
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสรุปว่า
ชีวิตในสังสารวัฏสิ่งที่ควรทำ คือ
ละชั่ว ทำดี ทำใจให้ผ่องใส
นี่คือคำสรุปของผู้รู้ ที่เป็นแผนผังชีวิต
หรือแผนที่ที่เราจะเดินทางในสังสารวัฏได้ดีที่สุด

ทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่

จากหนังสือ ไม่รู้จะอ่านอะไร เล่ม 3

 

11-3-67--3.jpg
เราใช้บุญทุกวัน
เราใช้บุญเก่าทุกวัน ตั้งแต่ตื่นนอนกระทั่งเข้านอน
จะเรียกว่า ทุกอนุวินาทีก็ได้
ที่ยังมีเรี่ยวมีแรงสูดลมหายใจเข้าออกอยู่ได้
ก็เพราะยังมีบุญเก่าปรนเปรอให้ชีวิตเป็นไป
เราใช้บุญเก่าตลอดเวลา
แต่บุญใหม่นาน ๆ ทำที มันจะไม่พอกัน
ในฐานะที่เราได้มาถึงความรู้อันบริสุทธิ์
ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว
เข้าใจชีวิตได้ดีขึ้นกว่าเดิม
ก็ควรจะใช้ชีวิตในการสร้างบุญบารมีให้เต็มที่
เพราะบุญคือทุกสิ่ง และบุญให้ผลเกินควรเกินคาด
อย่างที่เราคาดไม่ถึง
ทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่

จากหนังสือ ไม่รู้จะอ่านอะไร เล่ม 3

 

11-3-67--4.jpg
หยุดพักสร้างบุญ บาปจะแทรก
เราจะต้องไม่ประมาทในการสร้างบารมี
อย่าคิดว่า ทําบุญมาเยอะแล้ว ขอพักก่อน
แค่ความคิดค่านึงว่า ขอพักก่อน
แสดงว่าจิตของเราถูกพญามารเข้าแทรกแล้ว
จึงทําให้เกิดความคิดวิปริตอย่างนี้
แต่เราไม่รู้ตัว ไม่รู้จัก และไม่เข้าใจว่า
ความคิดอย่างนี้จะเป็นพิษเป็นภัยต่อตัวเรา
เพราะเมื่อเราหยุดพัก บุญก็พักด้วย
แล้วบุญบาปชิงช่วงช่วงชิงกันอยู่ตลอดเวลา
เมื่อบุญพัก บาปได้ช่องเสียบเข้ามาทันที เดี๋ยวก็จะไปกันใหญ่
จะฉุดดึงเราไปทําบาปอกุศลต่ออีกมากมาย
เพราะฉะนั้นวันหนึ่งคืนหนึ่งที่ผ่านไป อย่าประมาท
เราต้องสร้างบุญกันให้เต็มที่ทุก ๆ วัน
เพราะเราเกิดมาทำพระนิพพานให้แจ้ง แสวงบุญ และสร้างบารมี
ทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่

จากหนังสือ ไม่รู้จะอ่านอะไร เล่ม 3

 

11-3-67--5.jpg
ทำบุญไม่สม่ำเสมอ  สมบัติจึงขาดช่วง
ถ้ามีบุญมาก
ชีวิตเราก็จะดีกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้มาก
แต่ว่าภพที่ผ่านมา เราประมาทซะล่าใจ
เวลาอารมณ์ดีเราก็ทำบุญ พอหงุดหงิดเราก็ไม่ทำ
เพราะทําบุญไม่สม่ำเสมอ สมบัติจึงกะพร่องกะแพร่ง
ชีวิตจึงมีอุปสรรคอย่างที่เราเจอ
แต่ภพต่อไปเราจะมีชีวิตที่ดีขึ้น
เพราะชีวิตในอนาคตขึ้นอยู่กับเราว่า จะออกแบบชีวิตอย่างไร
ให้ดี ให้เลว ให้ประณีต ให้ทราม ให้ตกต่ำ หรือสูงส่ง
ก็แล้วแต่เราจะลิขิตชีวิตเราเอง
ทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่
จากหนังสือ ไม่รู้จะอ่านอะไร เล่ม 3

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.030368602275848 Mins