ของขวัญจากตรงกลาง

วันที่ 12 มีค. พ.ศ.2567

12-3-67--4.jpg

ของขวัญจากตรงกลาง
“ของขวัญที่ดีที่สุดที่จะถวายหลวงพ่อ คือ
การให้ของขวัญจากตรงกลาง
ด้วยการเห็นดวงธรรม เห็นองค์พระ
ชัดใสสว่าง มั่นคงตลอดเวลา
นี่เป็นของขวัญที่ดีที่สุด
ที่จะถวายหลวงพ่อ”
ทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่

 

12-3-67--3.jpg
ถ้ารู้จักตัวเองจริง
เราต้องรู้จักตัวเองว่า เรามาจากไหน
ทําไมเราต้องมานั่งอยู่ตรงนี้
ทําไมไม่ไปสนุกสนานเพลิดเพลินแบบชาวโลก
ถ้าเรารู้จักพระเดชพระคุณหลวงปู่ฯ รู้จักตัวเองได้จริง ๆ
เราจะเข้าใจและซาบซึ้งเลยว่า
ทําไมเราต้องมาใช้ชีวิตแบบนี้
จะเข้าใจว่า มันต้องนั่ง
ไม่ต้องมีใครมาเคี่ยวเข็ญ มันจะอยากนั่งเอง
ทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่

 

12-3-67--2.jpg
ตอบขาด ตอบเกิน
ถ้านิ่งมันจะถูกดึงดูดเข้าไปสู่ภายใน
ความสุข แสงสว่าง ภาพ เห็นและรู้ เป็นขั้นเป็นตอน
ดูธรรมดา ๆ ก็จะรู้เห็นเรื่องราว
ภาษาประสบการณ์ มันจะพอดีกับภาพ
ถ้าตอบขาดหรือตอบเกินแสดงว่านิ่งไม่พอ
แต่มันก็จะมีจุดหนึ่งที่เรานิ่ง ๆ เข้าไปแล้วเราประมาท
ภาพที่เห็นจะปนความคิด จะตอบธรรมะ
เกิน Overload หรือตอบขาด
โดยที่เราไม่รู้ตัว
ทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่

 

12-3-67--1.jpg
“ถ้าเราภาวนาสัมมา อะระหัง ไปด้วย
รับบุญไปด้วย
ใจของเราก็จะเกาะเกี่ยวอยู่ที่ศูนย์กลางกายตลอด
แล้วตัวเราก็จะไม่เผลอสติ”
ทบทวนโอวาทคุณนครูไม่ใหญ่
จากหนังสือ “อ๊อกถ่อกว่า หน่อเกอสิยา เล่ม 2

 

12-3-67--5r.jpg
อย่าปฏิเสธบุญ
..บุญ..
เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขความสำเร็จในชีวิต
ไม่ว่าจะเกิดเป็นปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้า
ล้วนอาศัย บุญ เป็นหลัก
การปฏิเสธบุญ คือ
การปฏิเสธความสุขความสำเร็จในชีวิตของตัวเราเอง
ทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่
จากหนังอือ ไม่รู้จะอ่านอะไร เล่ม 3

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.035959168275197 Mins