พ่อแม่ให้สมบัติลูก

วันที่ 20 มีค. พ.ศ.2567

20-3-67---2.jpg

พ่อแม่ให้สมบัติลูก
ถ้าลูกไม่มีบุญรองรับ
ให้พันล้านก็หมดพันล้าน
ให้หมื่นล้านก็หมดหมื่นล้าน
ทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่

20-3-67---5.jpg

ถ้ารักตัวเองต้องหมั่นสั่งสม
เติมบุญ เติมบารมี เติมความบริสุทธิ์
ในตัวของเราให้มาก ๆ
ต้องทําตัวของเราให้เป็นที่รัก
ของมนุษย์และเทวดา
ด้วยการมีศีล มีธรรม
เกิดมาชาตินี้ก็จะได้สมหวังดังใจ
ทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่

 

20-3-67---4.jpg
โลกนี้...ไม่มีที่น่าเที่ยวหรอก
เพราะเป็นโลกแห่งการสร้างบารมี
โลกแห่งการ...แสวงบุญ
ไม่ใช่โลกแห่งการ....เสวยบุญ
ไปเที่ยวกลับมาก็เหนื่อย
แล้วก็ลืม แถมเสียเงินเสียทอง
เสียแล้วก็ไม่ได้แปรเปลี่ยน
มาเป็นบุญกุศล
ทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่

 

20-3-67---3.jpg
อย่าไปคอยความพร้อมของชีวิต
เพราะจะหมดสิทธิ์ที่จะทำอะไร
ให้รวยเสียก่อน
ให้แข็งแรง ให้หายป่วยเสียก่อน
ให้หมดห่วงก่อนอย่างนี้
เราจะไปคอยชาติไหน...ไม่มี
ความพร้อมมันอยู่ที่เราพร้อมต่างหาก
ทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่

 

20-3-67---1.jpg
พระโพธิสัตว์
ไม่อิ่มในการสร้างบารมี
แม้เศรษฐกิจจะตกต่ำา
ก็ให้ตกต่ำเฉพาะเศรษฐกิจ
แต่อย่าให้ใจของเราตกต่ำา
โดยไม่สร้างบารมี
เราต้องยกใจของเราให้สูงส่ง
ด้วยการสวนกระแส
ทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0046437303225199 Mins