ถ้ารักตัวเอง...

วันที่ 27 มีค. พ.ศ.2567

27-3-67---5.jpg

ถ้ารักตัวเอง...
เราจะเติมแต่ความดี
ผ่านมาทางขบวนความคิด
คำพูด และการกระทำทุกวัน
ทำแต่ความดีทั้งกาย วาจา ใจ
ทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่

 

27-3-67---4.jpg
เห็นแก่ตัว...
คือ เอาตัวของเราไปทำสิ่งไม่ดี
คิดไม่ดี พูดไม่ดี ทำไม่ดี
เพราะเห็นแต่เฉพาะตัวเรา
ทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่

 

27-3-67---3.jpg
สื่อลามกต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
การ์ตูน หนังสือ เว็บไซต์ วีซีดี
ถ้า “ปราบ” กันอย่างจริงจัง
ก็สามารถควบคุมได้
ทบทวนโอวาทคุณครูไมใหญ่

 

27-3-67---2.jpg
ใครที่บริโภคสื่อสีดำแสดงว่า...บุญน้อย
มีวิบากกรรม จิตจะเศร้าหมอง
อารมณ์ไม่คงที่ ขึ้นๆ ลงๆ
ใจจะกระเพื่อมอยู่ตลอดเวลา
ทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่

 

27-3-67---1.jpg
สื่อสีดำดูแล้วไม่เกิดประโยชน์
อาจจะเพลินจริง แต่ก็เพลีย
เป็นการทําร้ายตัวเอง
ทำให้จิตใจเศร้าหมอง
อายุจะไม่ยืนยาว
จะแก่เฒ่าตลอดกาล
ทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0028652667999268 Mins