ภาวนาไปเรื่อยๆ

วันที่ 28 มีค. พ.ศ.2567

m612x918%20%282%29.jpg

ภาวนาไปเรื่อยๆ
พอภาวนาไปถึงจุด ๆ หนึ่งแล้ว
คําภาวนาหายไป
เมื่อไรคำภาวนาหายไป แล้วใจไม่ฟุ้ง
ก็ไม่ต้องกลับมาภาวนาใหม่
ให้ทำใจนิ่งเฉย ๆ อย่างเดียว
เดี๋ยวใจมันก็หยุดนิ่งข้างใน
ทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่

m612x918%20%2857%29.jpg

คำว่า “หยุดเป็นตัวสำเร็จ”
หมายถึง หยุดทุกการกระทำ
ทั้งทางกาย วาจา แม้กระทั่งความคิด
หยุดให้สนิทเลย
ทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่


 

m612x918%20%2831%29.jpg

ถ้าช่วงไหน...นั่งไม่ได้ดั่งใจเรา
ก็อย่าไปหงุดหงิด
ให้ทําเฉย ๆ อย่างสบาย ๆ
Let it be ปล่อยให้มันเป็นไป
ทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่

 

m612x918%20%2827%29.jpg
ใจหมั่นฝึกกันไปทุก ๆ วัน
เดี๋ยวมันก็หยุด เดี๋ยวมันก็นิ่ง
เดี๋ยวมันก็มั่นคงจนได้
“เมื่อข้างในหยุดนิ่ง...เดี๋ยวข้างนอกวิ่งไม่หยุด
ข้างในนิ่ง...ข้างนอกเคลื่อนไหว”
สองประสาน งานสร้างบารมี
มันก็จะสําเร็จจนได้
คุณครูไม่ใหญ่
4 พฤษภาคม พ.ศ. 2546

 

m612x918%20%2835%29.jpg
"หมั่นฝึกฝนอบรมใจ" สั่งสมบุญบารมี
ทั้งทาน ศีล ภาวนาให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป
อย่างนี้ถึงจะเรียกว่า...ดำเนินชีวิต
ด้วยความไม่ประมาทและมีคุณค่า
คุณครูไม่ใหญ่
23 มีนาคม พ.ศ. 2546

 


 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0044253349304199 Mins