อรรถกถา

วันที่ 23 มีค. พ.ศ.2550

 

.....อรรถกถา คือ คัมภีร์ที่อธิบายความพระบาลี คัมภีร์ที่ไขความพระไตรปิฏก เรียกว่า คัมภีร์อรรถกถา บ้าง ปกรณ์อรรถกถา บ้าง

 

.....อรรถกถา เป็นชื่อของคัมภีร์หรือหนังสือที่แต่งอธิบายคำหรือความที่ยากในพระไตรปิฏกศัพท์ๆ บ้าง ยกข้อความหรือประโยคยาวๆ มาขยายความให้เห็นชัดเจนขึ้นบ้าง แสดงทัศนะและข้อวินิจฉัยของผู้แต่งสอดแทรกเข้าไว้บ้าง ซึ่งเป็นหนังสือที่มีอุปการะแก่ผู้ศึกษาพระไตรปิฏกรุ่นหลังๆ มาก

       

.....ผู้แต่งหนังสืออรรถกถา เรียกกันว่า พระอรรถกถาจารย์ ซึ่งมีเป็นจำนวนมาก และได้แต่งหนังสืออรรถกถาอธิบายพระไตรปิฏกไว้ครบทั้งหมด

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.0023954510688782 Mins