สัทธาจริต

วันที่ 27 พค. พ.ศ.2549

 

.....จริต แปลว่า ความประพฤติ พฤติกรรมปกติ หมายถึงความประพฤติที่ติดต่อสืบเนื่องมานานจนเป็นเรื่องปกติของผู้นั้น ใช้ว่า จริยา ก็ได้

 

.....สัทธาจริต หมายถึงพฤติกรรมของคนที่มีศรัทธาเป็นปกติ คือชอบเสียสละ จิตใจอ่อนไหวในการให้ ยืน เดิน นั่ง นอนเรียบร้อย ละมุนละม่อม ทำงานเป็นระเบียบ เรียบร้อย ชอบอาหารประเภทหวานมัน ชอบความสวยงามแบบเรียบๆ ไม่โลดโผน เบิกบานใจในการบุญไม่ตระหนี่หวนแหน ชอบใจถูกใจเป็นให้หมดไม่ชอบโอ้อวด ไม่มีมายา

 

.....สัทธาจริต มักเป็นไปคู่กับ ราคจริต

 

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.0013511021931966 Mins