สีลวิบัติ

วันที่ 21 กย. พ.ศ.2549

 

.....สีลวิบัติ หมายถึง การไม่สำรวมระวังจนล่วงละเมิดศีลที่ตัวเองรักษา รวมถึงการไม่รักษาศีล การไม่มีศีล การประพฤติเสียศีล เช่นฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ เป็นต้น

 

.....คนที่มีสีลวิบัติ เรียกได้ว่า คนเสียศีล คือเป็นคนเสียเพราะไม่มีศีลหรือเพราะละเมิดศีลย่อมมีพฤติกรรมที่เป็นโทษที่ผิดปกติจากคนทั่วไป เช่น ชอบก่อความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นเป็นนิจ กล่าว คือเป็นคนโหดร้าย ขาดเมตตากรุณา หากินโดยทุจริต ชอบละเมิดคู่ครองของผู้อื่น ชอบพูดโกหกมดเท็จ ชอบดื่มสุราเมรัย เป็นต้น

 

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร