วิบัติ

วันที่ 30 กค. พ.ศ.2549

 

.....วิบัติ แปลว่า การถึงความพินาศ ความเสียหาย หมายถึง เหตุให้ถึงความพินาศ ทางเสียของคน คือเมื่อสิ่งนั้นวิบัติแล้วคนก็เสียและถึงความวิบัติไปด้วย

วิบัติ มี 4 ประการ คือ ประการ คือ


1. สีลวิบัติ ศีลเสีย

2. อาจารวิบัติ ความประพฤติเสีย

3. ทิฎฐิวิบัติ ความเห็นเสีย

4. อาชีววิบัติ อาชีพเสีย

 

.....วิบัติ 4 ประการนี้แม้ประการเดียวมีในบุคคลใด บุคคลนั้นชื่อว่าเป็นคนเสีย คือเป็นคนเสียคน และเป็นคนอาภัพ คือไม่เหมาะที่จะบรรลุถึงความสำเร็จหรือความเจริญก้าวหน้า เป็นคนเอาดีได้ยาก

 

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.0053151686986287 Mins