อัตตาธิปไตย

วันที่ 02 มิย. พ.ศ.2550

 

        อัตตาธิปไตย แปลว่า ความมีตนเป็นใหญ่

 

        อัตตาธิปไตย หมายถึงความถือตนเป็นใหญ่ ถือตนเป็นประมาณ ถือความคิดของตนเป็นหลัก คือกิริยาของคนที่ทำสิ่งใดก็นึกถึงตัวเองนึกถึงประโยชน์ส่วนตัวเป็นสำคัญ คำนึงถึงแต่เกียรติยศชื่อเสียง ความมีหน้ามีตาของตนเป็นหลัก

 

        อัตตาธิปไตย เป็นเหตุให้เป็นคนเห็นแก่ตัว ยึดถือความคิดเห็นของตนเป็นใหญ่ ไม่ยอมรับความเห็นของผู้อื่น แม้ว่าบางครั้งจะใจกว้างช่วยเหลือคนอื่นหรือฟังคนอื่นก็เพียงเพื่อหวังผลประโยชน์ตอบแทนทั้งสิ้น

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.0030232310295105 Mins