สมาบัติ

วันที่ 29 เมย. พ.ศ.2549

 

.....สมาบัติ คุณวิเศษที่พึงเข้าถึง การเข้าถึง การบรรลุคุณวิเศษนั้นๆ

 

.....สมาบัติ โดยปกติมี 8 เรียกว่า สมาบัติ 8 ได้แก่ รูปฌาน 4 อรูปฌาน 4 ดังนั้นจึงมักเรียกว่า ฌานสมาบัติการเข้าถึงสัญญาเวทยิตนิโรธ คือการดับสัญญา และเวทนาได้หมด เรียกว่า นิโรธสมาบัติ

 

.....เรียกการเข้าฌานนั้นๆ ว่า เข้าสมาบัติ

 

.....เรียกการเข้าสัญญาเวทยิตนิโรธว่า เข้านิโรธสมาบัติ หรือ เข้านิโรธ

 

.....พระอรหันต์และพระอนาคามีผู้ได้สมาบัติ 8 แล้วเท่านั้นจึงจะสามารถเข้านิโรธได้

 

.....สมาบัติ 8 และนิโรธสมาบัติ รวมเป็น 8 จัดเป็น อนูปุพพวิหารธรรม คือธรรมเครื่องอยู่ที่ละเอียดประณีตยิ่งขึ้นไปตามลำดับ

 

 Total Execution Time: 0.0011666814486186 Mins