สันโดษ (๒)

วันที่ 01 มิย. พ.ศ.2549

 

.....สันโดษ เป็นแนวปฏิบัติเพื่อให้เกิดความพอดีในชีวิตประจำวัน ไม่ฟุ้งเฟ้อเกินไป ไม่เขียนเกินไป ไม่ฟุ้งซ่านจนเกิดเดือดร้อน เป็นต้น เป็นแนวปฏิบัติกลางๆ เพื่อให้ชีวิตมีความอิ่มไม่พร่อง อันเป็นเหตุให้มีความสุข

 

สันโดษ มีวิธีปฏิบัติคือ

 

  • สันโดษในความคิด คือยินดีในความคิดที่ถูกต้อง ระงับความคิดที่ฟุ้งซ่าน ความคิดอยากได้เกินไป ความคิดอยากได้ในทางที่ผิด

 

  • สันโดษในการแสวงหา คือยินดีแสวงหาสิ่งที่ควรได้ตามภาวะของตนในทางที่ชอบ

 

  • สันโดษในการรับ คือยินดีรับแต่สิ่งที่ควรรับ ที่ได้มาโดยถูกต้อง ไม่รับสิ่งที่ได้มาโดยมิชอบ

 

.....สันโดษในการบริโภค คือยินดีบริโภคใช้สอยแต่พอดี ด้วยความประหยัดมัธยัสถ์ ไม่ฟุ่มเฟือยหรือเขียนเกินไป

 

 Total Execution Time: 0.0012610832850138 Mins