ดิถี

วันที่ 11 สค. พ.ศ.2550

 

.....ดิถี คือ วันตามจันทรคติ ที่นับตามการโคจรของดวงจันทร์

 

.....ดิถี ใช้เรียกวันตามธรรมเนียมในพระพุทธศาสนาว่า ค่ำหนึ่ง 2 ค่ำเป็นต้นไปจนถึง 15 ค่ำ ใช้ทั้งข้างขึ้นและข้างแรม เช่น ดิถีเพ็ญเดือน 6 หมายความว่า วันขึ้น 15 ค่ำเดือน 6 ดิถีแรม 8 ค่ำ หมายความว่า วันแรม 8 ค่ำ เป็นต้น

 

.....ดิถี ในปัจจุบันใช้หมายถึงวันที่ไม่เกี่ยวกับจันทรคติก็มี ใช้หมายถึง วันทางสุริยคติก็มี เช่น “นับเป็นศุภวารดิถีอันงามที่ท่านให้เกียรติมาเยี่ยมงานในครั้งนี้”

 

.....“ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 1 มกราคมนี้ ขออวยพรให้ทุกท่านจงโชคดีมีความสุขกัน”

 

 Total Execution Time: 0.0097060680389404 Mins