เวรมณี

วันที่ 23 มีค. พ.ศ.2549

 

 

.....เวรมณี แปลว่า เจตนาเครื่องกำจัดเวรเจตนาอันเป็นเครื่องมือในการกำจัดเวรออกไป

 

.....เวรที่ควรกำจัด คือบาปกรรม ๕ อย่าง ได้แก่ การฆ่าสัตว์ การลักทรัพย์ การประพฤติผิดในกาม การพูดเท็จ และ การดื่มสุราเมรัย

 

.....บาปกรรม ๕ อย่างนี้จัดเป็นเวร เพราะเป็นเหตุก่อเวรก่อภัยให้ผู้ทำ เป็นเหตุให้ได้รับทุกข์โทษในอบายภูมินรกเป็นต้น และเมื่อพ้นจากอบายภูมิแล้วบาปกรรมนั้นยังตามมาให้ผลต่อไปอีก เช่นทำให้เป็นคนอายุสั้น เป็นคนพิการแต่เกิด เป็นคนมีจิตวิปริตผิดเพศ

 

.....เวรมณี ก็คือ วิรัติ และ สิกขาบทหรือศีล นั่นเอง เพราะเป็นเครื่องมือในการกำจัดเวรโดยเฉพาะ

 

การถือศีล ๕ จัดเป็นเวรมณี ด้วยมีเจตนา จะกำจัดเวรคือบาปกรรม ๕ ประการให้ห่างตัว

 

 

 Total Execution Time: 0.0032760302225749 Mins